Familjen

Femte sjukan

Femte sjukan (erythema infectiosum) är en ganska vanlig utslagssjukdom. Den förekommer oftast hos barn som kommit upp i skolåldern.

Femte sjukan, som orsakas av ett virus (parvovirus B19), ger ibland upphov till mindre epidemier. Det finns inget vaccin mot femte sjukan.

Symtom

Som det latinska namnet antyder ses ett utslag (erytem). Ibland är detta det enda symtomet, men oftast är barnet också febrigt med huvudvärk och lite värk i kroppen. Febern är sällan särskilt hög och börjar innan utslagen uppträder.

Utslagen ses mest typiskt i ansiktet och brukar i äldre litteratur beskrivas som en kraftig rodnad på kinderna, ”som efter en örfil”. Ibland sprider sig utslagen ner över kroppen och ut på armar och ben. I regel försvinner utslagen efter 4-5 dagar, men kan återkomma en eller flera gånger. Sjukdomen är ofta mild i sitt förlopp, och då går sjukdomen nästan obemärkt förbi eftersom utslaget ibland är så diskret att det missas.

När är barnet friskt?

Barnet är friskt när utslagen och febern är borta. Smittan är luftburen och den som insjuknar smittar mest innan utslaget kommer. Tiden från smitta till symtom, inkubationstiden är ungefär tio dagar.

Behandling

Febernedsättande vid behov och ibland smärtstillande behandling med paracetamol (t.ex. Alvedon).

Komplikationer

Ibland kan barnet få ont i lederna, men denna värk är ofarlig och försvinner när barnet inte längre har feber eller utslag.

Viruset, parvovirus B19, kan ibland hämma benmärgens blodbildning och orsaka tillfällig blodbrist, men detta kräver sällan särskild behandling.

Graviditet

Om en kvinna som själv aldrig haft femte sjukan smittas med parvovirus B19 under graviditeten finns det risk för att det väntade barnet smittas. Det finns då en liten men ändå risk för blodbrist hos fostret men även en ännu mindre risk för abort eller fosterdöd.

Är du gravid och har exponerats för någon av de smittsamma barnsjukdomarna vattkoppor, röda hund och femte sjukan bör du snarast kontakta din mödravårdscentral (MVC).

Detsamma gäller om du haft ont i lederna i samband med feber och/eller utslag men inte vet vad detta berott på.

Om man misstänker att en gravid kvinna smittats med Parvovirus, så kan det kontrolleras med blodprov. Har kvinnan smittats så finns det rutiner för uppföljning och eventuell behandling vid blodbrist.

Lite mer än hälften av alla gravida kvinnor i Sverige har haft femte sjukan och är därför skyddade mot nyinsjuknande under graviditeten.

Det bästa sättet att undvika att smittas av Parvovirus under graviditeten är att undvika tydligt förkylda personer, tvätta händerna ofta, använda handsprit. Försök också att undvika stora folksamlingar under höst och vinter, då risken för epidemier är som störst.

Uppdaterad maj 2016


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring