Till innehållet
Familjen

Halsfluss

Halsfluss - tonsillit - innebär att tonsillerna, d v s halsmandlarna, är inflammerade.

Tonsillerna är två mandelformade körtlar som är belägna längst bak i svalget. De är en del av kroppens infektionsförsvar. Halsfluss orsakas oftast av virus men ibland av streptokocker av samma sort som orsakar sårinfektioner och scharlakansfeber.

Tiden från smitta till symtom, inkubationstiden, är ett till tre dygn.

Halsfluss smittar lätt, som s.k. droppsmitta och infektionen sprids när barnet, dreglar och nyser eller kommer i kontakt med leksaker och andra föremål, som är smittade.

Därför smittar halsfluss lätt inom en familj men också på förskolor och skolor. Är det frågan om streptokocker så kan de orsaka såväl halsfluss som svinkoppor (impetigo) i samma familj eller på samma förskola. Det är vanligt med symtomfria smittbärare.

Många barn har halsfluss någon enstaka gång medan andra barn kan få återkommande halsfluss under en säsong. Det finns barn som har så uttalade besvär med kraftigt förstorade tonsiller och återkommande infektioner, eventuellt med halsböld, att det blir nödvändigt att operera bort tonsillerna.

Symtom

Barnet får ont i halsen och klagar över att det gör ont att svälja. Tonsillerna är rodnade och svullna och rösten blir grötig. Lymfkörtlarna i käkvinklarna blir svullna och ömma. Febern, som kan vara 38-39 grader, brukar hålla i sig i 3-4 dygn. Kräkningar är vanligt hos yngre barn.

Inom en vecka brukar barnet tillfriskna om inte några komplikationer tillstöter. Om barnet samtidigt med sin onda hals också har hosta eller andra förkylningssymtom är det mer troligt att det är ett virus som ligger bakom.

Vid halsfluss som orsakas av streptokocker är febern i regel högre, över 39 grader, och symtomen kraftigare. Tonsillerna är kraftigt rodnade med vita prickar eller med en vit beläggning. Lymfkörtlarna i käkvinklarna blir svullna och ordentligt ömmande. Den svåraste och mest långdragna typen av halsfluss ser man hos barn och ungdomar med körtelfeber.

Behandling

Det är bara barn med säkerställd streptokockinfektion, som behöver behandling med penicillin. Har barnet kraftiga symtom med hög feber bör man söka sjukvården för att fastställa orsaken.

På mottagningen kan man göra ett snabbtest eller ta prov för bakterieodling (svar efter ett dygn). Behandlingen måste pågå i tio dagar för att minska risken för återfall. Tål barnet inte vanligt penicillin måste man ge annat antibiotikum.

Det kan vara ett bekymmer med mat och dryck. Det brukar gå bättre med det som är kallt dvs kall dryck, glass, fil, yoghurt i små portioner. Febernedsättande och smärtstillande medicin kan behövas när febern är hög (över 39 grader) eller mot halssmärtan.

Ett barn som haft halsfluss orsakad av virus skall vara feberfri minst en dag och så piggt att det orkar hänga med barngruppen även vid utevistelser. Detsamma gäller barn med streptokockinfektion, som tidigast kan gå till förskola- eller skola två dygn efter insatt penicillinbehandling.

Ett bra sätt att förebygga streptokockinfektioner är att tänka på handhygienen och använda handsprit. Utevistelse har också en förebyggande effekt.

Det finns många olika typer av streptokocker, en del är relativt oskyldiga medan andra är s.k. invasiva. Det vore önskvärt med ett vaccin mot invasiva streptokocker men tyvärr finns det ännu inget.

Uppdaterad jan 2016


Författare:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Halsfluss – ovanligare komplikationer

En smärtfylld komplikation till halsfluss är halsböld (peritonsillit).

En annan sällsynt komplikation är njurinflammation (nefrit), som kan komma en till två veckor efter en streptokockinfektion.

I mycket ovanliga fall kan streptokockinfektion leda till sjukdomen PANDAS, med plötsliga beteendeförändringar såsom tvångssyndrom.

Läs våra expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring