Till innehållet
Familjen

Svinkoppor - impetigo

Svinkoppor (impetigo) är en vanlig hudinfektion hos barn, med blåsor eller utslag runt näsa eller mun.

Svinkoppor är vanligast hos barn i förskoleåldern och visar sig som små blåsor i huden, oftast runt näsan eller i munvinklarna, men kan dyka upp på andra delar av kroppen, t ex på armar, händer eller fingrarna. Blåsorna brister så småningom och ger vätskande, variga utslag som torkar in och får gulaktiga sårskorpor. De uppträder ofta i samband med förkylningar.

Infektionen orsakas av stafylokocker eller streptokocker. Ibland påträffas båda bakterierna i svinkopporna.

Smitta

Svinkoppsinfektioner smittar mycket lätt från barn till barn, och därför rekommenderas förskolebarn att vara hemma under den tid då de är smittsamma, det vill säga tills utslagen torkat in ordentligt. Det kan ta ett par dagar, men det är viktigt att infektioner inte sprider sig på t ex förskolan.

Infektionens inkubationstid (tiden mellan smitta och symtom) är kort, 2-3 dagar.

Kontakta din BVC eller vårdcentral om du misstänker svinkoppor.

Diagnos

Utslagen ser typiska ut och kan därför diagnostiseras enbart på utseendet. Om de inte försvinner, eller återkommer kan en bakterieodling vara av värde. Herpesutslag kring munnen kan ibland påminna om svinkoppor, och ibland dyker båda infektionerna faktiskt upp samtidigt.

Behandling

Noggrann hygien är viktig, inklusive täta handduks- och örngottsbyten. Tvätta händerna ofta och klipp barnets naglar så minskar spridningen till andra delar av kroppen - eller till övriga familjemedlemmar.

Infektionen behandlas genom att sårskorporna tvättas bort med ljummet vatten. Bakteriedödande klorhexidinlösning eller väteperoxid (Microcid®) kan också hjälpa. Behandling ska pågå tills infektionen är utläkt, vilket tar 7-10 dagar.

Om utslagen är omfattande, kan i undantagsfall lokalt verkande antibiotikasalva behövas. Då rekommenderas i första hand retapamulin (Altargo®), som har visat sig ha en mindre risk för resistensutveckling än andra lokalt verkande antibiotika.

Vid utbredd infektion med utslag på flera ställen kan barnet behöva få antibiotika i form av tabletter eller mixtur.

Uppdaterad aug 2016


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring