Familjen

Nässelutslag

Nässelutslag (urtikaria) är ett slags hudutslag som ger en vitaktig hudsvullnad med röd omgivning.

Det typiska med nässelutslag är att de flyttar sig över hudytan, samt att de kommer och går, blommar upp och försvinner. Utslagen kliar oftast, och i vissa fall kan de göra ont. Ibland har barnet också lite feber, vilket kallas nässelfeber.

Ibland kan utslagen sätta sig i handflator eller fotsulor, vilka då svullnar upp och gör ont. Barnet kan få svårt att gå, vill bli buret.

Nässelutslag är inte farliga så länge de inte slår upp i munnen eller i luftvägarna, och de försvinner av sig själva. Omkring en femtedel av befolkningen har någon gång haft urtikaria.

Vad beror nässelutslagen på?

Nässelutslag (urtikaria) beror på att kroppen reagerar mot något som uppfattas som främmande. Ett ämne som kallas histamin frisätts då från särskilda celler i huden och ger svullnad och klåda i området.

Ofta handlar det om en reaktion mot ett födoämne, ibland ett läkemedel, men utslagen kan också ses efter ett insektsbett eller efter kontakt med vissa växter (t ex brännässlor). Det är inte ovanligt med nässelutslag i samband med olika slags virusinfektioner.

Ibland kan man dock inte påvisa exakt vad som är orsaken till nässelutslagen, reaktionen kallas då ospecifik. Hos både barn och vuxna kan nässelutslag ibland orsakas av t ex kyla, såsom kallt vatten, eller av tryck. Den kallas då för fysikalisk urtikaria.

Om man misstänker att nässelutslagen beror på ett visst läkemedel eller ett visst födoämne ska man vara uppmärksam på saken, och undvika detta. Risken finns att utslagen blir värre nästa gång barnet kommer i kontakt med ämnet.

När bör man kontakta läkare?

Kontakta sjukvården om

  • barnet får samtidiga andningsbesvär.
  • barnet blir svullet i ansiktet, t ex på läpparna eller på tungan.

Läs om allergichock - anafylaktisk chock

Uppdaterad aug 2016


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring