Till innehållet
Familjen

Giftiga växter och bär

Många bär och växter är lockande för små barn. En del är giftiga, men oftast inte i den mängd som barn brukar äta.

Det är ovanligt att bär och växter orsakar förgiftning hos barn, men det finns några du bör se upp med alldeles särskilt ifall de finns i närheten.

Giftiga krukväxter

Bland krukväxterna finns några som innehåller starkt irriterande växtsaft, t ex prickblad och så kallade euforbiaarter, t ex High Chaparall. Ett barn som tuggar på ett blad från någon av dessa växter börjar gråta p g a smärtor från munslemhinnan, riklig saliv och ibland mage-tarmreaktioner såsom kräkningar och/eller diarréer.

Fler bilder och namn på giftiga krukväxter hittar du hos Giftinformationscentralen.

Utomhusväxter att se upp med

Några andra utomhusarter, såsom gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast kan vara farliga även om man äter endast små mängder dem. Blomvatten är som regel ofarligt i måttliga mängder (även liljekonvaljvatten).

Här hittar du en lista på giftiga växter där du kan kolla om det finns risk för förgiftning när ett barn smakat på blommor eller blad.

Bär i vackra färger kan vara extra lockande att smaka på för ett litet barn. Det finns flera som är giftiga, men det är ändå mycket ovanligt med allvarliga förgiftningar. I undantagsfall kan sjukhus behöva uppsökas.

Bilder på både ofarliga och giftiga bär hittar du på Giftinformationscentralens hemsida.

Åtgärder

Om barnet ätit växtdelar eller mer än enstaka bär/frön av giftiga plantor bör man:

  • Kontakta Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av risken. (Vid mindre akuta ärenden kan den nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.).
  • Ge medicinskt kol om det finns hemma, alternativt mjölk eller vatten.
  • Framkalla kräkning inom 30 minuter efter misstänkt intag av giftiga bär eller växtdelar och uppsöka sjukvård.

Växter som bränns

Vissa utomhusväxter, som björnloka eller jätteloka, har en växtsaft som kan ge brännskadeliknande sår vid hudkontakt. Rodnad och blåsor kan kvarstå i veckor, i vissa fall blir det också kvar ett ärr eller en mörkfärgning i huden.

Om ditt barn kommer i kontakt med björnlokan: Tvätta med tvål och vatten.

Skydda huden mot solljus under de följande dagarna - även om barnet inte har några symtom. Kylbalsam kan lindra besvären.

Brännässlans kliande utslag brukar inte vara lika långvariga och besvärliga.

Om ditt barn kommer i kontakt med brännässlor: Skölj utslagen under rinnande kallt vatten. Kylbalsam kan lindra.

Du kan också badda utslagen med lite vatten, i vilket du löst upp en magnecyltablett.

Läs mer om giftiga svampar.


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring