Familjen

Se upp med diskmedel och mediciner

I en stressad situation, trots att man så väl vet att man ska förvara farliga saker oåtkomligt för barn, kan det hända att maskindiskmedlet blir kvar på köksbänken eller huvudvärkstabletterna hamnar inom räckhåll för små händer. Då finns en överhängande risk för förgiftning.

Det är oftast barn mellan ett och fyra år som drabbas. Förgiftning av hushållskemikalier är vanligast, men läkemedel innebär störst förgiftningsrisk. Diskmedel är ett av de vanligaste hushålls- kemikalierna vid förgiftningar av barn. Av de över 50 000 frågor om förgiftningar som kommer in till Giftinformationscentralen rör över hälften barn under tio år, och förgiftningsfrågor om barn mellan ett och fyra år var allra vanligast.

Läkemedel giftigast

Huvuddelen av frågorna om barn gäller hushållskemikalier. Därefter kommer växter och läkemedel. Förgiftningsrisken bedöms i 70 procent av fallen som relativt liten och i de fall det behövs åtgärder så kan de oftast kunde sättas in direkt på olycksplatsen.

I resten av fallen under den period som studerats behövde barnet sjukhus- eller sjukvård.

- Bland de här fallen fanns de allvarligare förgiftningarna och många av dem var läkemedelsöverdoseringar, säger apotekare Bengt Carlvik vid Giftinformationscentralen.

Giftig trio

Det här är de oftast förekommande preparaten vid förfrågningar till Giftinformationscentralen:

  • hushållskemikalier - förgiftning genom kemiska medel
  • växter - giftiga växter och bär
  • läkemedel - förgiftning genom läkemedel

De vanligaste förgiftningsmedlen för barn mellan 0-9 år är disk- och tvättmedel.

Det handlar om handdisk-, allrengörings- eller tvättmedel samt hygienprodukter, ibland även maskindiskmedel. Ha som regel att alltid förvara sådana produkter så att barnen inte kan få tag i dem!

Vanligt förekommande i förgiftningsfallen är också petroleumprodukter som till exempel tändvätskor och lampoljor, liksom bekämpningsmedel. Tänk på att inte ha sådana flaskor eller burkar stående på marken eller hyllan ens medan du använder dem (t ex grillar!), då det finns små barn i närheten.

Bland läkemedel är vitaminer, då särskilt D-vitaminer och järnpreparat, det som orsakar flest förgiftningar bland barn.

Förgiftningar med smärtstillande medel, hostmediciner, naturläkemedel och p-piller förekommer också relativt ofta bland barn.

Förvara alltid såväl kosttillskott som mediciner utom räckhåll för barn.

Uppdaterad maj 2015


Författare:

Gisela Zeime, journalist

Viktigt att veta

Ring alltid Giftinformationscentralen (tel 112), läkare eller sjukvårdsupplysningen för ytterligare råd om du tror att barnet fått i sig något olämpligt och är osäker på vad du ska göra!

Läs gärna på om första hjälpen vid förgiftningar.

Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring