Överkänslighet mot läkemedel

Det är inte ovanligt med överkänslighet mot läkemedel som antibiotika eller värktabletter.

 

Ibland rör det sig om allergi, men oftast beror reaktionen på andra mekanismer.

 

Symtom på läkemedelsöverkänslighet

 

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) kan vara:

 

 • blodtrycksfall
 • andningssvårigheter
 • astma
 • häftiga kräkningar

Andra reaktioner kan vara:

 

 • hudutslag (prickar, fläckar, eksem, svullnad, blåsor)
 • feber
 • illamående, magbesvär

Undersökning

 

Misstänker man att barnet är överkänsligt mot en medicin ska man kontakta barnläkare. Detta gäller speciellt penicillin, så att barnet inte i onödan stämplas som penicillinallergiskt.

 

Vid behov kan allergispecialist göra hudtest och andra undersökningar, samt ge råd om vilka läkemedel som ska undvikas i framtiden.

 

Behandling

 

Allvarliga reaktioner måste behandlas, se akut - allergichock.

 

Vid lindriga reaktioner, kontakta barnläkare som vid behov kan byta ut medicinen mot en likvärdig som förhoppningsvis ger mindre besvär.

 

Att undvika överkänslighet mot läkemedel

 

Det är svårt att i förväg avgöra om ett barn kommer att reagera ogynnsamt på ett visst läkemedel. Rådgör alltid med läkare om du är orolig.

 

Rådgör med personalen på apoteket om du köper receptfri medicin.

 

Uppdaterad juni 2016


Text:

Susanna Hauffman


Granskad av:

Johan Alm, specialist barnallergi


De vanligaste läkemedlen som kan orsaka reaktioner:


 • Antibiotika (penicillin, sulfa). Allergi mot penicillin är dock sällsynt hos barn!
 • Värktabletter (acetylsalicylsyra, inflammationshämmande medel)
 • Medel mot epilepsi
 • Lokalbedövande medel