Familjen

Smitta bebis med herpes?

Fråga:

Jag undrar över herpes hos bebisar. Vad jag hört allmänt är att om mamman under förlossningen har pågående utbrott av genital herpes så kan det vara skadligt för bebisen, i synnerhet om det är en primärinfektion eftersom barnet ej då fått antikroppar av modern.

Jag har följande frågor: Hur är det med munherpes, som ju kan vara både herpes simplex 1 och 2 - om en bebis efter förlossningen utsätts för smitta av person i omgivning med pågående munsår, hur farligt är det då? Jag har förstått att om modern själv bär på viruset så har barnet visst skydd av hennes antikroppar första halvåret, men om mamman inte bär på viruset, och en bebis exempelvis blir pussad av en person med blåsor, är scenariot då att likställa med så kallad neonatal herpes?

Hur lätt smittar herpes? Givet är ju att inte pussa på barnet vid utbrott samt att ha god handhygien, men kan man i övrigt sköta barnet som vanligt?

Smittas bebisar lättare än vuxna, och är risken högre att de får allvarliga komplikationer, som påverkan på organ, samt hjärninflammation?

Vid vilken ålder är det "riskfritt" att smittas av herpes? Är det till exempel lika illa vid 4 månaders ålder som vid 3 veckor?

Hoppas ni kan besvara detta då jag inte tycker att informationen går att läsa sig till, då allt nästan handlar om smitta under förlossning och av mamman. I vår omgivning har vi flera gånger stött på personer med munsår, vilket jag är fullt medveten om är extremt vanligt och ofarligt för de flesta. Men jag vet inte hur man bör bete sig kring detta. Man vill ju skydda sitt barn, men inte vara hysterisk, så fakta skulle behövas. Man får ju ingen som helst info kring detta på BVC, samtidigt läser man till och från om bebisar som dött i sviter av herpes på grund av en puss.

Svar:

Tack för din fråga, som är både komplicerad och viktig. Av din fråga förstår jag att du redan har mycket kunskap men samtidigt är osäker på vilka råd som gäller.

Munherpes orsakas av två olika herpesvirus (herpes simplex 1 och 2). Det är vanligare med nr 1 som munherpes, medan nr 2 är vanligare som en infektion i underlivet. Smittsamheten är betydligt större vid primärinfektionen, dvs den första gången man blir smittad. Det nyfödda barnet får sedan ett visst skydd genom antikroppar som överförts från mamman under graviditeten.

Lyckligtvis är herpesviruset känsligt för desinfektionsmedel, tvål och vatten och överlever inte länge utanför kroppen. Herpesvirus smittar genom saliv och från sår och blåsor genom direktkontakt med sårig eller skadad slemhinna eller hud. Smittsamheten är av naturliga skäl störst i samband med en förlossning då slemhinnor och hud är sköra och lätt skadas. Risken att barnet smittas är då stor särskilt om mamman har sin första herpesinfektion.

Man smittas bara en gång med herpesvirus, som man sedan aldrig blir av med. De allra flesta smittas någon gång. Viruset drar sig tillbaka efter den första infektionen och blir sedan vilande i nervkärnor nära ryggmärgen. Det är väldigt olika hur mycket symtom den smittade får. Det nyfödda barnet som smittas i samband med förlossningen kan få en allvarlig hjärninflammation. Vissa barn kan också få en besvärlig infektion med hög, feber, blåsbildning, sår och ätsvårigheter. Andra som smittas märker ingenting alls.

Herpesinfektionen kan sedan återkomma, som så kallade recidiv, en eller ibland upprepade gånger och ge symtom i form av sår, blåsor och smärta. Vid recidiv är smittsamheten inte lika stor som vid primärinfektionen. Problemet är att veta om en mamma eller person som träffar barnet har en primärinfektion eller inte. Det går att ta reda på genom provtagning. Om mamman har en primärinfektion förlöses barnet med kejsarsnitt på grund av risken för det nyfödda barnet.

Det finns idag medicin som kan lindra symtomen, men inte ta bort viruset. Även om risken för smitta är väldigt liten från personer i det nyfödda barnets omgivning så är det direkt olämpligt att pussa ett barn, särskilt ett spädbarn om personen har sår eller blåsor som kan innehålla herpesvirus. Dessutom är det väldigt viktigt med handhygienen för alla, som kommer i nära kontakt med barnet. För övrigt kan man sköta barnet som vanligt. En mamma som får herpes efter förlossningen kan amma sitt barn om inte bröstet har blåsor eller sår. Det är sannolikt mindre risker med att smittas vid fyra månader än vid tre veckors ålder med tanke på den immunologiska mognaden.

Herpesvirus har låg smittsamhet men är aldrig helt ”riskfritt” .


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Läs gärna andra expertsvar om Herpes hos barn

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring