Till innehållet
Familjen

Sambandet mellan vattkoppor och bältros

Personer som tidigare haft vattkoppor (vattenkoppor) kan få bältros (herpes zoster).

Efter vattkopporna finns viruspartiklar kvar i vissa av kroppens nervceller i vilande form. Dessa partiklar kan aktiveras och ger då ett vattkoppsliknande utslag på ett begränsat område i huden, ett område som motsvarar just den nervrotens utbredningsområde, vilket kan vara på bröstet, bålen eller ansiktet.

Bältros drabbar ungefär var femte person över femtio år. Gravida är en annan grupp som kan få bältros.

Bältros förekommer, men är inte vanligt, bland helt friska barn.

Barn med nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller cellgiftsbehandling löper däremot större risk att få bältros.

Bältros hos barn är dock i regel en lindrig åkomma jämfört med då samma sjukdom drabbar vuxna.

Kan barn få vattkoppor en andra gång? - läs expertsvaret.

Barnbarns vattkoppor ger INTE morfar bältros

  • En person som har bältros är smittsam, men mycket mindre än någon med vattkoppor.
  • En morfar med bältros kan smitta sitt barnbarn så att barnet får vattkoppor. Men barnbarnets vattkoppor ger inte morfar bältros.

Behandling

Om barnet har besvär kan behandlingen bestå i kylbalsam lokalt och klådstillande, t ex Loratadin (Clarityn), från två års ålder samt paracetamol (Alvedon), vid eventuell feber och smärta.

Använd inte kortisonsalva på bältros.

Uppdaterad maj 2016


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring