Familjen

Immun mot vattkoppor?

Fråga:

Kan man testa ifall man utvecklat immunitet mot vattkoppor? Jag har tre barn. När minsta barnet var 2-3 månader fick de andra två barnen vattkoppor, en i taget med exakt 2 veckor emellan.

Samtidigt som nummer två insjuknade hade minstingen 3 små prickar som såg ut som pyttesmå koppor.

Han hade ingen feber eller annan allmänpåverkan. Vågar jag utgå från att han har haft vattkoppor och är immun? Jag helammade honom då, kan han ha klarat sig med hjälp av antikroppar ifrån mig?

Svar:

Ja, man kan ta prov och undersöka om det finns s.k. antikroppar mot vattkoppor (varicella-zoster-virus) i blodet.

Vattkoppor är mycket smittsamt så man kan utgå från att även ditt yngsta barn blev smittat och haft sjukdomen.

Du kan därför räkna med att även ditt yngsta barn har immunitet mot vattkoppor. Vissa barn får utslag över hela kroppen inkl. hårbotten och munhålan. Andra barn får bara några enstaka små koppor på kroppen, som ditt yngsta barn.

Amningen har säkert bidragit med ett visst skydd men än mer de antikroppar mot vattkoppsvirus, som ditt barn fått från dig via moderkakan under graviditeten.

Det gjorde att sjukdomen blev så lindrig hos ditt yngsta barn. Dessa antikroppar finns kvar hos barnet åtminstone under de första sex månaderna.

Det finns ett effektivt vaccin mot vattkoppor. Vaccinet (Varilrix) rekommenderas till barn med nedsatt immunförsvar och till tonåringar, som inte haft sjukdomen. Vattkoppor kan vara en svår och allvarlig sjukdom i vuxen ålder.

Vattkoppor är också en förutsättning för bältros (zoster) senare i livet. Myndigheterna (Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) har därför länge diskuterat om vaccin mot vattkoppor skall införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, som erbjuds kostnadsfritt på BVC eller i skolan.


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring