Familjen

Ögoninflammation

Vid ögoninflammation är ögats bindhinna (konjunktiva) inflammerad.

En sådan bindhinneinflammation, så kallad konjunktivit, kan bottna i en infektion som orsakats av virus eller bakterier. Den kan också bero på en allergisk reaktion eller på att ögat irriterats av damm eller kemikalier.

Ögoninflammationer som beror på virus eller bakterier kan vara rejält smittsamma. Den vanligaste orsaken till ögoninflammation (konjunktivit) är förkylningsvirus som sprider sig genom tårkanalen — förbindelsen mellan ögat och näsan. Det leder till rinnande röda ögon, "gruskänsla" och eventuell svullnad. Virusinfektionen kan bana vägen för bakterier och förvärra symtomen.

Om ögoninflammationen orsakas av bakterier blir tårvätskan seg och varig. Då kan det ibland krävas behandling med ögondroppar eller salva med antibiotika.

Symtom

De allra yngsta barnen har ofta kladdiga men för övrigt inte irriterade ögon. Det beror på att tårkanalerna ännu är trånga. Problemet ”växer bort” under spädbarnstiden. Om ditt barns öga fortsätter att tåras och bli inflammerat kan det bero på tårkanalstenos, vilket en ögonläkare kan åtgärda relativt enkelt.

Ett nyfött barn med svullna, kladdiga och röda ögon ska undersökas av ögon- eller barnläkare. Det förekommer nämligen att såväl gonokock- som klamydiabakterier kan smitta spädbarnet redan vid förlossningen, dessa kan orsaka allvarlig ögoninfektion med komplikationer.

Det händer att inflammationen sprider sig till exempelvis ögats hornhinna, så kallad keratokonjunktivit. Symtomen är ökat tårflöde och ljuskänslighet — sök sjukvården för bedömning och hjälp med behandling.

Barn som har allergisk snuva får ofta inflammerade ögon samtidigt med snuvan. Ögonen blir röda, svullna, med segt sekret och kliar.

Vad ska man göra vid ögoninflammation?

Torka rent barnets ögon med en kompress eller handduk doppad i ljummet vatten - använd inte bomull. Torka i riktning utifrån och inåt, mot tårkanalen.

Du kan också skölja ögat med så kallad fysiologisk koksaltlösning eller någon ögonsköljvätska.

På apoteket finns receptfria ögondroppar som lindrar vid allergisk konjunktivit.

Om ögoninfektionen blir alltmer besvärlig eller långvarig (mer än 7 dagar) bör du kontakta sjukvården för bedömning och eventuellt behandling med ögondroppar eller ögonsalva.

Ögoninflammationer som inte är allergiska kan vara väldigt smittsamma. Man kan ibland få "epidemier" på vissa förskolor. Det är då särskilt viktigt med handhygienen. Rekommendationen är att infekterade barn håller sig hemma ett par dagar, tills inflammationen behandlats och avtagit.

Uppdaterad jan 2017


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

När bör man söka vård?

Kontakta sjukvården

  • om ett nyfött barn (yngre än 2-3 veckor) har tårfyllda, röda, variga och svullna ögon.
  • vid långvarig ögoninflammation(mer än 7 dagar) som inte tycks gå över.
  • om barnet har ökat tårflöde, smärta och är känsligt för ljus.

Expertsvar, fakta och goda råd om ögon

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring