Familjen

Öronbarn och rör i örat

Varje år behandlas mer än 7 000 barn med ett litet rör som opereras in i trumhinnan (rörbehandling) på grund av återkommande öroninflammationer och vätska bakom trumhinnan.

Ett rör i trumhinnan förbättrar hörseln hos barn som återkommande får vätska i mellanörat, så kallad sekretorisk otit, under långa perioder. Långvariga hörselnedsättningar kan försena barnets talutveckling.

Sekretorisk otit (SOM), som ibland kallas öronkatarr, beror på en inflammation med vätskebildning i mellanörat.

SOM kommer ofta i anslutning till akut öroninflammation orsakad av bakterier eller virus. Det är allra vanligast i åldern sex månader till två år.

I de flesta fall läker den sekretoriska otiten utan särskild behandling. Men om barnet har upprepade akuta öroninflammationer och vätska bakom trumhinna i mer är tre - sex månader kan det bli aktuellt med rörbehandling.

Öronläkare avgör om barnet behöver rörbehandling. De flesta rör lossnar efter några månader och faller ut ur örat av sig självt. Om ett rör ändå sitter kvar i flera år kan man välja att ta ut det. Ibland kan det uppkomma en flytning ur det opererade örat, denna kan behandlas med örondroppar.

Normal simning, bad och vattenlek ökar inte risken för öroninfektion hos barn med rör i örat.

Uppdaterad jan 2017


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring