Till innehållet
Familjen

Språkutveckling 2-5 år

Vid två år ökar ordförrådet till ungefär femtio ord. I treårsåldern börjar barnet sätta ihop treordssatser. Vid fyra år kommer toppen av varför-då-frågor.

Och sedan blir det bara ännu roligare!

Läs om barnets språk i korthet, men tänk på att barn kan utvecklas väldigt olika.

Här hittar du också tips om hur du stimulerar ditt barns språkutveckling.

Hur talar en tvååring?

Vid två år ökar ordförrådet till ungefär femtio ord, och snart blir det ännu fler.

De flesta barn gör de första kombinationerna av ord vid två års ålder, så kallade tvåordssatser: Dä vovve, titta lampa, ha bilen. Barnet försöker imitera den vuxnes tal.

De förstår prepositionerna i och under. Språket blir alltmer ett kommunikationsmedel mellan barn och vuxna.

Hur talar en treåring?

Mellan 2-3 år består ordförrådet av ca 200-300 ord. Barnet börjar sätta ihop tre ord, treordssatser. Ex. en pippi dä, Malin klappa kisse.

Barnet förstår att föremål har namn. Frågor börjar komma. Va e de? Barnet lyssnar, frågar och repeterar.

Hur talar en fyraåring?

Grunden är lagd för rent tal och de flesta barn behärskar de grundläggande grammatiska reglerna vid 4-5 års ålder. Frågetopp med varför-frågor och hur-frågor.

Hur stort ordförråd har en femåring?

En femåring kan 2000-3000 ord och talar oftast helt förståeligt för omgivningen.

Vad kan jag som förälder göra för att stimulera mitt barns språkutveckling?

Föräldrar kan:

  • Lyssna uppmärksamt på sitt barn.
  • Läsa högt för barnet, samtala om bilder i böcker.
  • Låta barnet återberätta en film, en bok eller en upplevelse.
  • Sitta med vid TV:n och förklara och kommentera.
  • Samtala och diskutera med barnet, utbyta erfarenheter.
  • Lära barnet sånger, verser och ramsor.
  • Kom ihåg att barnet ska både tala och lyssna.
  • Lyssna mer på vad barnet säger än hur.

Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing,

barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring