Till innehållet
Familjen

Skolbarn i trafiken

Många kommer i bil. Några cyklar eller går. Andra åker buss. Hur man tar sig till skolan varierar. Men forskning visar att det är först vid cirka 12 års ålder som barn kan förväntas klara sig på egen hand i trafikerade miljöer. Och för att bli trygga barn i trafiken behöver de öva.

Det blir allt vanligare att föräldrar kör sina barn till skolan. Många tycker att det blir enklare och tryggare på det viset. Men är det verkligen så? Visst kan det vara bekvämt att ta bilen, men bilkörandet har baksidor. Trafikmiljön runt skolorna blir tät, hektisk och farlig och barnen missar naturliga tillfällen att röra på sig och träna på att vistas i trafiken. På en del skolor har man löst problemet med bilfria zoner närmast skolan och tydliga och säkra avlämningsplatser.

Säker skolväg

En annan lösning kan vara det som kallas Vandrande skolbussar. Då turas föräldrar om att promenera eller cykla med en grupp barn till skolan. Fördelarna med det är många:

 • Barn som går i sällskap med andra lär sig snabbare att gå på egen hand.
 • För dem som tidigt vänjer sig vid att gå eller cykla varje dag, blir det en självklar vana.
 • Biltrafiken runt skolorna minskar, vilket är bra både för säkerheten och för miljön.
 • Föräldrarna får en stunds gratismotion och kanske börjar fundera över sina egna resvanor.

Börja redan på väg till förskolan

Barn är nyfikna och vetgiriga. Därför är promenaderna till förskolan och sexårsverksamheten bra tillfällen att prata om vad som att händer i trafiken, vilka regler som gäller och varför det är viktigt att vara försiktig. Promenera och öva tillsammans

Trafiksäkerhet – en mognadsfråga

Trafiksäkerheten för barn har förbättrats rejält de senaste decennierna. Betydligt färre barn skadas i dag än för 20 år sedan. Men barn är ändå barn. Deras förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har också svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.

Forskningen visar att det är först när barnen är cirka 12 år som de kan förväntas klara sig på egen hand i trafiken. Överskatta inte ditt barns förmåga och kom ihåg att de lätt påverkas av hur andra beter sig.

Åka skolbuss – en farlig resa?

Över 400 000 barn åker skolskjuts till skolan. Varje år inträffar ett par dödsfall när barn går framför eller bakom bussen och blir påkörda av mötande bilar eller av fordon som kör om. Hastighetsbegränsningar vid busshållplatserna och avsmalnande körbanor, som hindrar andra fordon från att köra om, har visat sig förbättra trafiksäkerheten. Lär ditt barn att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning, om det tar bussen till skolan.

Uppdaterad mars 2021.

Källor: NTF, Trafikverket, trafikiskolan.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så gör du ditt barns skolväg tryggare

 • Gå eller cykla tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid cirka 12 års ålder som barn kan förväntas behärska trafiksituationer på egen hand.
 • Undersök om andra vägar än den som är kortast är säkrare.
 • Organisera ”vandrande skolbussar” där föräldrar turas om att promenera eller cykla med barnen.
 • Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården med tydliga och säkra avlämningsplatser.
 • Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område.
 • Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls och det blir färre bilar runt skolan.
 • Om ditt barn åker buss till skolan, lär barnet att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring