Till innehållet
Familjen

Dags att vaccinera 5-16 år

Den första delen av barnvaccinationsprogrammet startar på BVC, när barnet är sex veckor till 2 års ålder. Den andra delen börjar vid 5 års ålder på BVC och fortsätter i skolan till, årskurs 8-9, (14-16 år). Här presenteras vilka vaccinationer som ingår.

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som så kallade kombinationsvacciner. Upp till 18 års ålder ska barn som inte vaccinerats enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller i skolan. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och Hib (hemofilus) erbjuds upp till sex års ålder.

Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller elevhälsan/skolhälsovården.

5 - 6 år

Fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, på BVC.

7 - 8 år (årskurs 1-2)

Andra vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund, i elevhälsan.

11 – 12 år (årskurs 5-6)

Vaccination för flickor mot papillomvirus, (HPV) dos 1 och 2. mot livmoderhalscancer. Från och med höstterminen 2020 kommer alla barn, även pojkar att erbjudas vaccination mot HPV i årskurs 5.

14 – 16 år (årskurs 8-9)

Femte vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vaccinationer som bara ges till vissa barn

Det finns ytterligare ett antal vacciner, som inte ingår i det allmänna kostnadsfria barnvaccinationsprogrammet. Det är vaccinationer som ges av särskilda medicinska skäl men även i samband med resor eller vistelse i områden med stor smittrisk. Dessa vaccinationer är inte kostnadsfria och ges inte på BVC eller elevhälso-/skolhälsovårdsmottagning.

Hepatit A

Det finns vaccin som ger ett bra skydd mot denna form av hepatit som sprids med förorenat vatten och föda, som kan ges från ett års ålder i två doser, på föräldrars bekostnad på vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Vattkoppor

Allmän vaccination mot vattkoppor (varicella) förekommer inte och ges endast på särskilda medicinska indikationer. Läs också om sambandet vattkoppor - bältros samt vattkoppor under graviditet.

Hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Allmän vaccination av barn förekommer i några länder men inte i Sverige.

TBE

Vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) är inte allmän, bekostas av föräldrarna och ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar om barnet bor i ett område med hög smittrisk.

Influensa

Vaccin mot influensa ges i vissa fall till spädbarn och barn med vissa sjukdomar.

Granskad och uppdaterad september 2020


Gudmund Stintzing, barnläkare, docent