Familjen

Ge andningshjälp till spädbarn

Det är alltid värt försöket att ge andningshjälp – även om barnet är litet och du känner dig osäker på tekniken. Det innebär såväl kontroll av luftvägarna som inblåsning med mun- mot munmetoden.

Tänk på att fortsätta med andningshjälp tills ambulans eller sjukvårdspersonal kommer eller tills barnet börjar andas på egen hand.

Kontrollera luftvägarna

Om ett barn är medvetslöst måste du försäkra dig om att han eller hon andas innan du gör något annat. Se först till att luftvägarna är öppna, d v s ej blockerade av något.

Vid medvetslöshet kan t ex. tungan falla ned mot den bakre svalgväggen och blockera luftstrupen.

Gör så här för att kontrollera luftvägarna

 1. Titta efter i munnen och svalget så gott det går för att kontrollera att det inte finns främmande föremål i vägen.
 2. Lägg barnet på ett fast underlag, t ex. skötbordet, eller ett annat bord.
 3. Försök lyfta hakan (och därmed hela underkäken) med ett finger på käkbenet. På så sätt undviker man att tungan blockerar svalget.
 4. Lägg ena handen på barnets panna och tryck lätt så att huvudet böjs en aning bakåt, dock inte för mycket! Spädbarn har en mycket kort hals och en mjuk luftstrupe. Böjs huvudet för långt bakåt kan luftvägen istället blockeras.
 5. Håll ditt öra mot barnets näsa och mun. Kan du höra eller känna att barnet andas? Titta på bröstkorgen. Höjer den sig, dvs. kan du se att barnet tar andetag?
 6. Om barnet andas men fortfarande är medvetslöst, lägg henne/honom i stabilt sidoläge.
 7. Om barnet inte andas, inled omgående inblåsningar enligt mun-mot-munmetoden!

Mun-mot-mun metoden – spädbarn och små barn

(Läs om andningshjälp för barn över ett år här)

 1. Lägg barnet på rygg på ett fast underlag. Lägg ena handen på barnets panna och tryck lätt så att huvudet böjs en aning bakåt. Stöd käken genom att lägga en-två av den andra handens fingrar på käkbenet (OBS! Den beniga delen av hakan!).
 2. Låt dina läppar täcka både barnets mun och näsa. Blås in luft i barnets lungor tills bröstkorgen höjer sig.
 3. Tag bort din mun från barnets och låt henne/honom andas ut. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig.
 4. Upprepa inblåsningarna under 1 minut. Gör en inblåsning ungefär var tredje sekund (=20 inblåsningar per minut). Tänk på att ta bort din mun från barnets mellan inblåsningarna.
 5. Gör uppehåll efter var 20:e inblåsning och kontrollera barnets puls. Detta görs genom att placera dina fingrar på insidan av barnets överarm ungefär mitt emellan armhåla och armbåge. Normal puls för ett spädbarn är ca 120 slag per minut. Om pulsen blir långsammare än 60-80/min eller helt upphör så kan barnet behöva hjärt-lungräddning, HLR.
 6. Tillkalla hjälp. Ring 112 och tillkalla ambulans eller om det finns någon som kan hjälpa dig, be någon att göra det!
 7. Fortsätt med inblåsningar tills hjälp anländer eller barnet börjar andas själv. Kontrollera pulsen varje minut.

Ifall barnets puls blir lägre än 60-80 slag per minut, eller helt – påbörja hjärt-lungräddning. Om du inte vet hur man gör detta, fortsätt med andningshjälpen.

Viktigt – Om barnets bröst inte höjer sig vid inblåsningen

Kontrollera då att:

 • luftvägen är öppen, dvs. att munhålan och svalget är fritt från främmande föremål.
 • huvudet ligger i rätt läge – det ska endast vara lätt bakåtböjt.
 • du verkligen håller munnen tätt mot barnets näsa och mun när du blåser in luft.

Ring alltid 112 vid akuta olyckor.

Läs mer om ABC-åtgärder vid nödsituation

Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Granskad av: Gudmund Stitzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring