Till innehållet
Familjen

Vid en olycka eller nödsituation steg-för-steg

Det är viktigt att du försöker hålla dig lugn och handla logiskt. Ju mer kunskap du har om hur du ska agera, desto lättare blir det att uppträda lugnt.

Att uppträda lugnt är viktigt när barn är inblandade. Är du lugn blir de lugna, visar du oro blir de oroliga.

Följ nedanstående grundsteg oberoende av vilken olycks- eller nödsituation det handlar om.

Steg-för-steg vid en olycka

 • Bedöm situationen - vad har hänt?
 • Gör en bedömning av vad som hänt och hur det gått till. Skaffa dig en överblick så snabbt som möjligt.
 • Hur många verkar vara skadade? Räkna högt!
 • Finns det fortfarande en kvarstående skaderisk?
 • Finns det någon annan som kan hjälpa till?
 • Tänk högt, din egen röst kan faktiskt lugna både dig själv och omgivningen.
 • Minska risken för ytterligare skador
 • Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Du kan inte hjälpa andra om du själv blir skadad!
 • Ta bort allt sådant i den/de skadades närhet som kan innebära fortsatt fara.
 • Flytta inte den/de skadade om det inte är absolut nödvändigt och då bara mycket försiktigt.
 • Skaffa hjälp - larma!
 • Ropa/ring omedelbart på hjälp. Är ni fler går det lättare och snabbare att göra området säkert, ringa efter ambulans och därefter ge första hjälpen.
 • Ring larmcentralen , tel 112 och begär ambulans.

När du pratar med 112 - larmcentralen

Försök samla dig och svara på de frågor som larmoperatören ställer, lägg inte på förrän ni är klara. Du kan ge många värdefulla upplysningar såsom:

 • vilken typ av olycka det är.
 • var olyckan inträffat.
 • hur många skadade det är och deras ålder.
 • om det finns någon form av fara på platsen, t ex läckande gas, skadade kraftledningar eller brinnande bilar.

Behandla skador enligt ABC

Följ akuthjälpens ABC. Om det är flera skadade måste de svårast skadade tas om hand först. Man talar om akuthjälpens ABC, vilket står för: Andning, Blödning, Cirkulationssvikt/Chock.

1. Andning.

Mest akut är om den skadade inte andas eller har stora svårigheter att få luft. Det kräver därför omedelbar hjälp.

Att skapa fria luftvägar kan vara livräddande!

2. Blödning.

Kraftiga blödningar, särskilt på barn, kan snabbt leda till så stora blodförluster att det inte finns tillräckligt kvar för att förse kroppens organ med syre. Risken finns att den skadade ganska snabbt hamnar i cirkulationssvikt (chock).

Att stoppa svåra blödningar kan vara livräddande!

3. Cirkulationssvikt (Chock)

Blodtrycksfall till följd av kraftig yttre eller inre blödning, uttorkning eller uttalade allergiska reaktioner kan leda till att livsviktiga inre inte får tillräckligt med syresatt blod. Detta tillstånd kallas cirkulationssvikt eller skadechock. Att förebygga och behandla cirkulationssvikt kan vara livräddande!

När du identifierat och tagit hand om skadade med ovanstående tillstånd eller förvissat dig om att inga sådana skador är aktuella, kan du börja ta hand om andra lindrigare skadade.

Det är inte alltid den som skriker högst eller verkar ha mest ont som behöver din hjälp först.


Granskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.