Till innehållet
Familjen

Armbrott - fraktur hos barn

Det finns inte mindre än 31 ben i vardera armen och handen om man räknar med nyckelbenet! De flesta frakturer läker bra, det är sällan som en skelettskada hos barn är svårläkt.

Barn har mjukare skelett än vuxna och samtidigt starka muskelfästen och senor. Det leder till att det ofta behövs ganska liten kraft för att barnet ska få en liten fraktur på t ex underarmen.

Med undantag av frakturer i armbågen, som kan vara riktigt besvärliga, läker frakturer på nyckelben, över- eller underarmar så gott som alltid bra. Skador på armbågen kan ge samtidiga nerv- eller kärlskador och då är det extra viktigt att barnet så snart som möjligt får bedömas av läkare.

Ofta behöver dock benet i handen eller armen ett stödjande förband, t ex ett s k ”tvåfingerförband”, eller en gipsskena.

Skelettskador hos barn kan ofta uppkomma utan att särskilt mycket energi frigjorts i själva skadeögonblicket, en viktig skillnad jämfört med liknande olyckor hos vuxna.

Vad kan man göra?

Låt barnet sitta ner och be det om möjligt att själv stödja den skadade armen med sin andra hand.

Placera något mjukt mellan armen och kroppen för att fixera och stötta den skadade armen.

Ta barnet till sjukhus

Om hjälp skulle dröja kan man göra en provisorisk mitella och låta den skadade armen hänga i något över bröstet. Man kan t ex låta den skadade armen vila i jacköppningen, fästa ärmen i klädesplagget med en säkerhetsnål eller använda en halsduk eller sjalett som en mitella.


Granskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring