Till innehållet
Familjen

Huggormsbett

Symtomen efter ett huggormsbett varierar mycket. De beror på var ormen biter, och på hur mycket gift som ormen hinner spruta in. Om det inte blir någon reaktion beror det på att inget gift har sprutats in.

Ett ormbett kännetecknas av två små hål nära varandra i huden. Ofta syns de bara som små prickar med ett några millimeters mellanrum.

Symtom efter ormbettet

Till en början känner man bara av själva bettet som en ganska kortvarig smärta i t ex handen eller foten. Så småningom, ofta flera timmar senare, uppkommer en kraftig svullnad och färgskiftning kring bettstället. Kroppsdelen blir blå och gör ont. Svullnaden, blånaden och smärtorna kan tillta under flera dygn.

Ibland uppkommer även tidiga symtom som illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor. Problem som andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad kan förekomma men är lyckligtvis ovanliga.

Vad ska man göra?

  • Tala lugnande till barnet som ofta blir oroligt (precis som du själv!). Om barnet känner sig lugnat och blir ompysslat, så minskar troligen risken för giftspridning och allvarliga symtom är lättare att upptäcka om barnet och alla i närheten är mindre stressade.
  • Hjälp barnet att sätta eller lägga sig ner, med den skadade kroppsdelen stilla och helst i högläge. Skjutsa eller bär barnet vid förflyttning.
  • Lämna bettstället ifred. Man ska inte försöka snöra åt, klämma, skära eller suga giftet ur såret!
  • Uppsök sjukvård. Alla som blivit huggormsbitna bör komma till sjukhus eller vårdcentral för bedömning och observation.

Vad händer på sjukhuset?

Barnet undersöks så snart som möjligt för att utesluta allvarliga symtom.

Om barnet uppvisar allvarliga symtom (tecken till cirkulationssvikt med lågt blodtryck, snabb puls och påverkan på medvetande eller tecken på andningssvårigheter eller allergisk reaktion), behandlas barnets symtom med dropp, smärtstillande, adrenalin, kortison och ev. ormserum.

Om barnet mår bra men misstanken ändå kvarstår att ormen faktiskt har bitit och ev. också sprutat in sitt gift, får barnet stanna kvar på sjukhuset för observation.

Smärta, svullnad och blånad kommer ofta flera timmar efter bettet, men om bettstället inte svullnat upp eller färgskiftat sex timmar efter bettet har inget gift sprutats in.

Har barnet blivit ormbiten är det viktigt att hen har ett fullgott stelkrampsskydd. Det har så gott som alla (> 99%) barn uppvuxna i Sverige. I annat fall ska man se till att stelkrampsspruta ges innan man åker hem från sjukhuset.

Under uppdatering mars 2018


Granskad av

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Så undviker ni huggormsbett

  • Se till att barn har stövlar när de går i högt gräs eller ormrika marker och ser sig för när de t ex plockar blommor.
  • Lär barn att aldrig ta upp ormar.

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring