Familjen

Vågar vi skaffa hund?

Fråga:

Våra barn skulle så gärna vilja ha en hund, och vi vuxna skulle också vilja ha något husdjur. Allra helst hund. Men vi är lite oroliga för allergier. Och det vore tråkigt att behöva sälja ett djur man redan skaffat. Barnen visar inga tecken på allergi, jag har inga sådana problem men pappan är pollenallergiker och LITE känslig för katter. Bör vi allergitesta oss allihop innan vi funderar på att skaffa hund? Finns det vissa raser som inte ger allergi lika mycket?

Fågel är ett alternativ, det är väl mindre risk för allergier eller? I sista hand har vi pratat om en ödla. Det finns väl ingen som allergisk mot sådana?!

Svar:

Barnallergiläkare i Sverige har gjort en översyn av vad som finns vetenskapligt studerat om denna fråga:

Om barnen har passerat ett-årsåldern utan att visa tecken på allergi mot husdjur så anser man att husdjur kan skaffas, även om det skulle finnas allergi hos övriga familjemedlemmar.

Att skaffa hund till er innebär en viss ökad risk för pappa i huset som ju är kattallergisk, men hundallergi förefaller inte slå igenom lika ofta som kattallergi.

Det finns tyvärr inget vetenskapligt stöd för teorin om att det skulle finnas allergisäkra hund- eller kattraser, bland annat på grund av att variationen är så stor även mellan olika djur av samma ras.

Att allergitesta er tycker jag inte heller är någon idé. Om barnen kan träffa hundar utan besvär så är de inte allergiska, varför ett allergitest inte skulle bidra med någon vägledning. Bara om man misstänker allergiska besvär är allergitestning mot det misstänkta av värde.

Fåglar är förstås ett alternativ, men de dammar ofta fjädrar och mat och kan därmed irritera känsliga luftvägar. Ödla känns allergisäkert, om de inte äter något dammande och allergiframkallande.

Men som sagt, det tycks inte som hund vore riskfyllt hos er, om far i huset accepterar sin egen lilla risk.

Så här sammanfattar barnallergiläkarna resonemanget om pälsdjur (www.barnallergisektionen.se/riktlinje A1):

”Sammanfattningsvis så finns vetenskapligt stöd för att barn med etablerad allergisk sjukdom skall undvika att skaffa pälsdjur, särskilt sådana djur de är sensibiliserade mot. Däremot finns det inget i nuläget som talar för att friska barn skall undvika att skaffa djur eller göra sig av med djuren i syfte att förebygga allergi, oavsett om det finns allergi i familjen eller ej. Om det finns allergi i familjen handlar i stället frågan om huruvida de allergiska personerna i familjen kan klara ett sådant djurinnehav. Frågan om huruvida tidig pälsdjursexponering kan skydda mot allergisk sjukdom är däremot fortfarande oklar”.

Uppdaterad aug 2106


Besvarad av: Johan Alm, specialist barnallergi

Läs gärna mer om


Pälsdjursallergi eller expertsvar om Hyposensibilisering vid barnallergier

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring