Till innehållet
Familjen

Pälsdjursallergi

Pälsdjursallergi är lika vanligt som pollenallergi. Allergi mot katt är vanligast, följt av hund och häst.

Bland dem som är allergiska mot katt och hund är ca hälften också allergiska mot häst. Men även gnagare (hamster, marsvin, råtta, kanin) är starkt allergiframkallande hos känsliga individer.

Även fåglar kan ge allergiska besvär hos vissa människor.

Inom samma ras kan olika djur, olika individer och olika kön vara mer eller mindre allergiframkallande. Hannar producerar mer allergen än honor.

Långhåriga djur är inte mer allergiframkallande än korthåriga, vilket många tror.

De viktigaste allergiframkallande ämnena hos djur finns inte i pälsen, utan i saliv, urin och talgkörtlarna i huden. Det är protein som kan tränga igenom människans slemhinnor och fästa på speciella celler som då ger ifrån sig det irriterande ämnet histamin.

Katt- och hundallergen håller sig svävande i luften länge, och samlas också på möbler och kläder.

Symtom

Symtom från luftvägarna, som snuva, ögonbesvär, astma och eksem är vanliga hos pälsdjursallergiker. Vid närkontakt med exempelvis katt eller hund får en del också symtom i huden, som nässelutslag.

Många som är allergiska mot häst kan vara så känsliga att de får en mycket kraftig reaktion, t ex ett svårt astmaanfall, när de träffar ryttare eller kommer in i ett stall.

Undersökningar

Barnläkare/husläkare kan i ett blodprov se om det finns allergiantikroppar. Alternativt görs ett så kallat pricktest.

Då droppas en liten mängd av olika allergiframkallande ämnen (från t ex katt, hund och häst) på underarmens hud, som sedan prickas med ett litet stick. Efter ca 15 minuter ser man vilka ämnen huden reagerar mot (i form av en rodnad upphöjning).

Behandling

Antihistamintabletter lindrar symtomen om man t ex ska gör ett kortvarigt besök hos en familj med husdjur som man är allergisk mot. Vid astma måste man vara extra försiktig och ha tillgång till astmamediciner.

Barn med svår kattallergi kan få en vaccinationsbehandling.

Den brukar hjälpa i 70-80 procent av fallen, en del blir t o m helt fria från sin kattallergi åtminstone under de år behandlingen pågår. Lika god effekt ger tyvärr inte vaccin vid hund- eller hästallergi.

Sanering och städning är viktig, både i hemmet, bilen och andra lokaler där barnet vistas regelbundet. Detaljerade råd om detta kan man få t ex från Astma- och Allergiförbundet.

Föräldrar till barn med svår pälsdjursallergi bör också informera förskola, fritidshem och skola.

Kan man undvika pälsdjursallergi?

Många små barn tjatar på sina föräldrar om att få ett husdjur. Idag finns inga vetenskapliga bevis för att allergirisken ökar hos friska småbarn som exponeras för pälsdjur. Inte heller finns det bevis för en motsatt teori, om att pälsdjur under ett tidigt skede i livet skulle minska risken för allergi.

Om barnet redan visat att det är allergiskt, mot t ex pollen eller födoämnen, finns risk att det också blir allergiskt mot ett djur.

Om föräldrarna (en eller båda) är allergiker är det bäst att vänta med att skaffa husdjur tills barnet blivit ett par år. Nittio procent av de barn som är allergiker har visat tecken på det före skolåldern.

Om barnet en tid efter att man skaffat husdjuret börjar visa tydliga allergiska symtom, är det bäst att göra sig av med djuret, trots att det kan bli känslomässigt svårt. De barn som får pälsdjursallergi men ändå behåller djuren brukar bli sjukare än de som inte gör det.

Uppdaterad juni 2016


Text:

Susanna Hauffman, journalist

Granskad av:

Johan Alm, specialist barnallergi

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring