Familjen

Att våga vara en viktig vuxen

Alla barn och tonåringar behöver någon vuxen i närheten som bryr sig och vågar spela roll, speciellt om de hamnar i svårigheter. Ofta är det föräldrar, men det kan också vara en lärare, en idrottsledare, en bonusförälder eller ett syskon. De resurser som finns runt omkring är viktiga då barn utvecklas i relationer där de känner sig trygga och sedda.

Inget är svart eller vitt och inget är rätt eller fel. Det viktiga är att agera och det är ok att pröva sig fram. Det är när vi är i dialog med våra barn och tonåringar som vi skapar någonting bra och utgå från att ni ska hitta lösningar tillsammans. Här kommer några tips på hur du kan gå tillväga.

Var närvarande

Vi vuxna behöver vara tillgängliga för våra barn och tonåringar i vardagen, inte bara när det behövs som allra mest. Det är där förtroendet byggs upp. Många tonåringar har saker de vill berätta för vuxna hela tiden. Det kan handla om skolan, fritidsintressen, kompisar eller något annat. Har du visat att du finns där i vardagen så är chansen större att tonåringen vänder sig till dig när det är något som är jobbigt.

Tre tips på hur du kan bygga förtroende:

  • Visa ett genuint intresse för det tonåringen säger och gör. Var tillgänglig i vardagen.
  • Lyssna aktivt och var nyfiken. Ställ t.ex. följdfrågor.
  • Lyssna färdigt! Vad är det tonåringen faktiskt berättar? Många vuxna reagerar på sin första känsla istället för att ta reda på vad tonåringen egentligen upplever.

Samtala

Man kanske inte alltid kan tro det, men många tonåringar vill att du som vuxen ska närma dig och ställa frågor. Du kanske väntar på rätt tillfälle, men det kommer sällan - så rådet är att ta de möjligheter som dyker upp. Du kan också skapa dig egna tillfällen genom att hitta er rutin i vardagen, t.ex. äta frukost ihop eller skjutsa till träningen.

Som vuxen får du också räkna med att bli avvisad ibland. Bara för att du är beredd att ställa frågor behöver det inte betyda att din tonåring är redo att svara. Men ha tålamod och ta ett steg i taget. Frågor väcker också tankar, så fortsätt att ställa dem – men kanske på andra sätt eller vid nya tillfällen.

Läs om hur du håller samtalet vid liv

Stanna kvar

Tonårstiden kan vara jobbig och det får man vara beredd på. Men oavsett vad som kommer fram, försök stå stadigt och visa att du finns kvar. Det är viktigt att inte förminska den oro eller de problem som du får höra. I din värld kan problemet kännas litet men ha respekt för att det är tonåringens verklighet och ett stort problem för hen.

Några tips på vägen:

  • Diskutera inte i affekt vänta tills det är lugnare.
  • Lova bara saker du kan hålla. Om din tonåring berättar något i förtroende var tydlig med förutsättningarna innan om du t.ex. kan hålla det för dig själv eller inte.
  • Kom ihåg, du behöver inte vara ensam, det finns hjälp att söka.

Läs om hur du kan stå stadigt och stanna kvar

Uppdaterad: Mars 2021

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktig för oss. Vi vet att deras välmående stärks av att vi vuxna bryr oss om, vågar vara viktiga och ”lägger oss i” när det behövs. Tillsammans med Bris vill vi bidra i det förebyggande arbetet och därmed främja den psykiska hälsan bland barn och tonåringar.

Du kan också göra skillnad genom att stötta Bris och ge fler barn möjlighet att berätta. Läs mer om Bris och hur du ger dem en gåva här.

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring