Till innehållet
Familjen

Familjehjälpen

Familjehjälpen är en uppskattad service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar.

Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD. Det behöver inte finnas någon diagnos för att du ska få vägledning av Familjehjälpen. Det kan också vara så att du funderar över om ditt barn har en diagnos eller att ni väntar på utredning.

Vad kan vi göra för dig?

Vi som arbetar med Familjehjälpen vägleder dig i frågor som rör samhällets skydd. Vi hjälper dig att få ett grepp om helheten, genom att förklara vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan till exempel handla om vilka ersättningar ni kan söka från Försäkringskassan, barnets rätt till stöd i skolan och er möjlighet att få avlastning via kommunen.

Du kan få hjälp med allt från enstaka frågor i ett kortare samtal, till mer komplexa problem som kräver flera samtal. Vägledningen är alltid kostnadsfri. Du får den via telefon på en tid som passar dig.

Stöttar vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet bland barn och unga i Sverige idag. Andelen 13- och 15-åringar som rapporterat återkommande symptom på stress och psykisk ohälsa har enligt Folkhälsomyndigheten fördubblats sedan 80-talet. Orsakerna tycks i första hand finnas inom skolan, vilket också forskning och barns många samtal till organisationen Bris vittnar om. Läs Bris rapport här.

Familjehjälpen stöttar många föräldrar vars barn inte mår bra och Trygg-Hansa har också sedan i början av 2018 ett samarbete med Bris. Tillsammans hoppas vi genom ett förebyggande arbete kunna främja den psykiska hälsan bland barn och unga och samtidigt stoppa den alarmerande trenden.

Vem kan kontakta Familjehjälpen?

Du kan vända dig till Familjehjälpen om ditt barn har Trygg-Hansas barnförsäkring eller om du själv har barnförsäkringen och behöver vägledning för egen del.

Det behövs inte någon diagnos från en läkare. Du kan få vägledning oavsett om försäkringen ger rätt till ersättning eller inte.

Kontakt med Familjehjälpen

Vill du få vägledning av Familjehjälpen kan du skriva till oss och vi återkommer till dig inom 14 dagar.

Här kan du skriva till oss via vårt kontaktformulär.

Vad kan Familjehjälpen inte hjälpa dig med?

Vi kan inte svara på medicinska frågor eller hjälpa dig i juridiska ärenden. Vi kan inte heller företräda dig i kontakten med myndigheter. Om du har frågor om något annat i barnförsäkringen vänder du dig till din handläggare på Trygg-Hansa eller till kundservice.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen ger dig vägledning om samhällets stöd och ersättningar. 

Läs mer om familjehjälpen