Familjen

Skolroboten som minskar utanförskap

Fler än 10 000 barn i Sverige är för sjuka för att kunna delta i undervisningen på plats i skolan. Förutom att missa viktig undervisning upplever barnen ofta social isolering. Genom roboten AV1 får sjuka barn möjlighet att från hemmet följa med i undervisningen och umgås med sina skolkamrater.

Att drabbas av långvarig och svår sjukdom har stor påverkan på ett barns liv och leder ibland till att barnet går miste om både skolgång och sociala aktiviteter. Roboten AV1, utvecklad av norska företaget No Isolation, ger barn och unga med långtidssjukdom möjlighet att vara med i skolan. Genom en app får de se, höra och prata med sina klasskamrater som om de vore i klassrummet.

Trygg-Hansa erbjuder nu i samarbete med No Isolation AV1 till ett begränsat antal barnförsäkringskunder.

– Det står idag en tom stol i var sjätte svenskt klassrum. Förutom att missa viktig undervisning riskerar barnen att hamna i ett socialt utanförskap, som i värsta fall kan leda till exempelvis psykisk ohälsa. Av alla barn och unga som är för sjuka för att delta på plats i skolan är det bara ett fåtal som inte alls kan följa med i skolarbetet, de flesta skulle kunna följa med helt eller delvis med hjälp av teknik som AV1, säger Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Barnets ögon, öron och röst i klassrummet

Den knappt 30 centimeter höga och ett kilo lätta roboten, som är utrustad med kamera, högtalare och mikrofon, står under lektionen på barnets plats i klassrummet. Genom en app i mobilen eller i en surfplatta styr barnet robotens huvud, så att roboten kan livesända allt som sker i klassrummet.

Vill barnet räcka upp handen för att svara på en fråga kan hen trycka på en knapp, så börjar ett vitt ljus blinka på robotens huvud. Om barnet är för sjukt för att delta, men ändå vill vara med i undervisningen, så kan hen delta passivt genom roboten som då lyser blått för att visa att barnet inte är tillgängligt. Ofta tar klasskompisarna med roboten med ut på skolgården under rasterna, så att det sjuka barnet även får uppleva det sociala livet utanför klassrummet. Läs mer om AV1.

Vet du ett barn som kan vara i behov av AV1?

Möjligheten att få tillgång till AV1 innefattar barn och unga med Trygg-Hansas barnförsäkring och som på grund av sjukdom inte kan närvara på heltid vid skolans undervisning. Utöver de drygt 10 000 barn som är för sjuka för att gå till skolan kan AV1 även bidra till att få tillbaka Sveriges cirka 5 500 så kallade hemmasittare tillbaka till skolan.

Om du vet ett barn som har Trygg-Hansas barnförsäkring och kan vara i behov av skolroboten AV1 kontakta Familjehjälpen på Trygg-Hansa via mejl: familjehjalpen@trygghansa.se

Samtliga bilder i artikeln är tagna av Estera Kluczenko.

 

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Barns och tonåringars trygghet och välmående är viktig för oss. Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finnas att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen ger dig vägledning om samhällets stöd och ersättningar. 

Läs mer om familjehjälpen