Familjen

Emotionell intelligens (EQ) för att bygga en god psykisk hälsa

Emotionell intelligens (EQ) definieras som ”förmågan att känna igen och reglera känslorna i sig själv och hos andra”. Man kan säga att EQ bygger en god psykisk hälsa och är något vi behöver öva på genom hela livet. På samma sätt som lek och rörelse bygger en stark fysisk hälsa. Ändå pratar vi inte lika mycket om vikten av EQ för vårt välbefinnande.

De positiva effekterna är många och känns närmast magiska. Precis som fysisk aktivitet kan motverka alla möjliga fysiska besvär till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, så förebygger EQ psykisk ohälsa, mobbning och konflikter i familjen. Både EQ och fysisk aktivitet ger möjlighet att bygga starka barn.

- Min vision är att fler barn ska få lära sig att känna igen, förstå och hantera sina egna och andras behov och känslor. På så sätt kan vi hjälpa barnen att hantera motgångar, sorg och ilska samt skapa och bibehålla meningsfulla relationer, säger Bodil Wennberg, legitimerad psykolog och författare av boken ”EQ på svenska”.

Under en uppväxt upplever alla sorg och rädsla. Försök att fånga de där förfärliga ögonblicken och förklara för ditt barn vad känslor är, vad de olika känslorna heter, och varför de finns. Exempelvis att sorg tydliggör vad som verkligen betyder något. Det är den finaste gåva vi kan ge till våra barn.

EQ behöver inte vara svårt

- Det viktigaste är att förstå att känslor finns vare sig man vill det eller ej. Det viktiga är att hjälpa barn att sätta ord på sina känslor utan att säga om känslorna är bra eller dåliga. Våga fråga hur det känns i kroppen när ditt barn är arg eller ledsen och prata om vad man kan göra när man känner sig frustrerad, fortsätter Bodil.

Det är smart att ta hjälp av en bra barnbok, ett spel eller en film för att förklara olika situationer som väcker känslor och knyta diskussionerna till det. Ett tips är att använda sig av Peppy Pals, som bland annat tagit fram bra digitala appar för att underlätta samtal om EQ. Spelen är språkfria och innehåller berättelser, som utan att värdera, gör att barn kan känna igen sig. Spelen fungerar som ett underlag för samtal om känslor och kan handla om att hantera rädsla, ilska, be om ursäkt och att dela med sig. Ett enkelt sätt att inspirera till samtal om känslor mellan barn och vuxna.

Med eller utan stöd, ta dig tiden som förälder att fundera över dina egna känslor för att sedan ärligt kunna prata om känslor med dina barn. Tillsammans kan vi rusta barnen för framtidens utmaningar och lägga grunden till en god psykisk hälsa som vuxen.

Granskad oktober 2020 av:

Bodil Wennberg,

legitimerad psykolog och författare av boken ”EQ på svenska”

Peppy Pals går att ladda ner på App Store och Google Play.

Vad är EQ?

Känslor är signalsubstanser som släpps ut i kroppen. På engelska finns det två ord för vad vi på svenska kallar känslor: emotions och feelings. Emotions är den kemiska reaktionen. Feelings är det som kommer efteråt när vi har låtit de kemiska molekylerna sjunka in. Och här kommer det riktigt spännande: Det tar sex sekunder för den kemiska effekten att återgå. Efter sex sekunder kan vi ta kontroll över en känsla.

Färdigheten benämns emotionell intelligens (EQ) och definieras som “förmågan att känna igen och reglera känslor i oss själv och hos andra”. De positiva effekterna är bekräftade, bland annat i förhållande till en god psykisk hälsa. EQ är en dynamisk förmåga som kan förbättras under hela livet, med tydligast resultat för barn som övar på EQ.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring