Familjen

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

Den psykisk ohälsan bland barn och unga har fördubblats de senaste 30 åren. Det kan vi läsa i den nya rapporten ”Lyssna, vi har något att säga!”, som baseras på ungdomars egna tankar kring den psykiska hälsan, vilka orsaker som ligger bakom och vad som kan vara lösningen.

Visste du att nästan 1 av 5 av alla unga idag drabbas av psykisk ohälsa och att den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats sedan 1980-talet? Detta enligt fakta från WHO respektive Folkhälsomyndigheten, som tas upp i den nya rapporten ”Lyssna, vi har något att säga!”. Den är framtagen av UNICEF i samarbete med Karolinska Institutet och Trygg-Hansa. Deltagarna i studien är barn och unga som själva fått svara på frågor om psykisk hälsa.

Därför drabbas barn och unga av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan hälften av alla femtonåringar i världen. Här är några av de vanligaste orsakerna som barn och unga själva upplever är de främsta riskfaktorerna för psykisk ohälsa:

 • Omgivningens förväntningar
 • Betygstress och prestationsångest
 • Mobbning och en rädsla för att bli utanför
 • En oro för klimatet och framtiden
 • Självbild och personlig image
 • Sociala medier

Pandemin har påverkat

Även pandemin har satt sina spår, där både rädsla och oro lyfts fram som effekter av coronavirusets spridning. Framförallt en rädsla inför att närstående ska bli sjuka eller dö. En ökad användning av sociala medier och ett mindre socialt liv förklaras också som negativa konsekvenser. Andra faktorer är otrygghet i hemmet, minskad motivation i skolan, och minskad chans till jobb och högre utbildning.

Hur hanterar man psykisk ohälsa?

De allra flesta är överens om att det är viktigt att prata med någon om sitt mående om man mår dåligt, gärna med en vuxen. Samtidigt kan det vara till hjälp att stänga av mobilen och försöka ta det lugnt eller göra något som får en att må bra. Det finns också hjälp att få utifrån, till exempel att ringa en hjälplinje eller att kontakta vården.

För att barn och unga ska må bra

Det största ansvaret för barns psykiska hälsa ligger framförallt hos de vuxna. Utifrån deltagarnas svar listas ett antal saker som både skolan och föräldrar kan förbättra för att förebygga psykisk ohälsa.

I skolan:

 • Normalisera och prata om psykisk ohälsa från tidig ålder
 • Diskutera könsnormer, machokultur och svårigheter att visa känslor
 • Skapa trygga platser även efter skoltid
 • Tydligare information och kommunikation kring hur man söker professionell hjälp
 • Se individen – vissa kan behöva pushas lite, andra inte

I hemmet:

 • Att föräldrar engagerar sig i barnets liv
 • Att föräldrar umgås mer med sina barn och är närvarande, både psykiskt och fysiskt
 • Att ha tålamod med barnet
 • Att prata om könsnormer
 • Vara tillgänglig
 • Att uppmärksamma tecken på hur barnet mår

Utöver hjälp från vuxna kom många barn och unga också med förslag på hur de kan få varandra att må bättre. Det handlar framförallt om att vara uppmärksamma och lyssna på varandra, visa empati, göra saker tillsammans och att bry sig om varandra.

Rapporten visar att barn och ungas psykiska välmående påverkas av stress och oro. Omgivningens förväntningar från skola, föräldrar och kompisar, klimathot och framtid, sociala medier och krav på prestation och personlig image är några faktorer som nämns i rapporten. Även coronapandemin har ökat oro och rädsla. För att förebygga psykisk ohälsa behövs att föräldrar och skola engagerar sig mer och blir mer medvetna om den psykiska hälsan hos barn och unga. Dessutom är det viktigt att vara snäll och uppmärksam på andra barn och unga.

En utbildning för alla unga

Vår utbildning som hjälper barn och unga att må bättre.

Läs mer om utbildningen