Familjen

Tidiga tecken på psykisk ohälsa

Nästan alla barn och tonåringar visar under sin uppväxt någon gång upp beteenden som väcker oro hos föräldrarna eller andra vuxna. Svårigheter och osäkerhet är en självklar och naturlig del i barnens utveckling, men när behöver vi vuxna bli oroliga och agera?

– Tonårstiden är en känslig period i livet. De allra flesta klarar sig trots det igenom den på egen hand och med hjälp av sina föräldrar eller någon annan vuxen. Att ha goda relationer till kamrater, ett fritidsintresse och en positiv inställning till skolan brukar hjälpa genom tonårstiden. För en del blir tonåren svårare än så och både den unga och hans eller hennes föräldrar kan behöva stöd och hjälp, säger Catarina Nylund, kurator på Bris

Om barn och tonåringar drabbas av psykisk ohälsa kan det i många fall vara ett hinder i deras personliga utveckling. Därför är det viktigt att vi så tidigt som möjligt uppmärksammar tecken på psykisk ohälsa för att kunna stötta med rätt insatser. I vissa fall kan det vara tillräckligt att vi ser och visar att vi finns där som vuxna och i andra fall kan det behövas professionellt stöd från exempelvis vården. När barn och tonåringar mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Man kan uppleva ett eller flera av nedanstående besvär.

  • arg och irriterad
  • ledsen och orolig
  • tröttare och har mycket mindre energi än tidigare
  • svårt att sova, sover för lite eller sover väldigt mycket
  • annorlunda aptit
  • svårt att koncentrera sig.
  • har ofta ont i magen, ont i huvudet eller mår illa
  • förändrat beteende, det som var roligt förr är inte roligt längre

Källa: 1177.se

Det är viktigt att vara extra uppmärksam och agera om du ser ett förändrat beteende över en längre tid och att det påverkar vardagslivet på ett negativt sätt. Den utbredda psykiska ohälsan bland unga är alarmerande och vi behöver alla hjälpas åt för att stoppa den utvecklingen.

Läs om - Att våga vara en viktig vuxen

Se filmen - Tonårsnoja eller psykisk ohälsa?

Uppdaterad mars 2021:
Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktig för oss. Vi vet att deras välmående stärks av att vi vuxna bryr oss om, vågar vara viktiga och ”lägger oss i” när det behövs. Tillsammans med Bris vill vi bidra i det förebyggande arbetet och därmed främja den psykiska hälsan bland barn och tonåringar.

Du kan också göra skillnad genom att stötta Bris och ge fler barn möjlighet att berätta. Läs mer om Bris och hur du ger dem en gåva här.

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.