Till innehållet
Familjen

Små barn och vaccination inför utlandsresa

Om ni ska resa utomlands med en bebis eller mindre barn kan det ibland behövas en dos av ett visst vaccin tidigare än i vanliga fall. Risken att smittas av svåra sjukdomar är oftast liten så länge ni befinner er på en turistort, men det kan förekomma epidemier var som helst. Var ute i god tid - vissa vaccinationer inför en utlandsresa kan behöva tas långt i förväg. Här får du tips och råd.

Mer än hälften av alla småbarnsföräldrar har gjort en utlandsresa med sina barn före fyra års ålder. Och var fjärde svenskt barn har rest utomlands innan sin första födelsedag.

Vilka vaccinationer behöver barnet då få inför utlandsresan?

Det beror förstås på en rad olika saker - barnets ålder, vilket land ni ska resa till, hur ni ska bo och hur länge ni ska stanna, samt ifall det pågår något aktuellt sjukdomsutbrott i området.

I regel kräver fyra veckor i Thailand ett bredare skydd än en vecka i ett europeiskt land.

Vissa vaccinationer inför utlandsresa kan behöva tidigareläggas

Nyfödda barn har ett visst skydd genom sin mamma. När det medfödda sjukdomsskyddet börjar försvinna påbörjas det allmänna vaccinationsprogrammet för svenska barn.

Vissa av grundskyddets vaccinationer kan behöva tidigareläggas vid utlandsresa. Barn som är äldre än 9 månader kan till exempel behöva skydd mot mässling tidigare än annars om de ska resa utomlands.

Basprogrammet kan börja ges som allra tidigast från sex veckors ålder. Det allmänna barnvaccinationsprogrammet som erbjuds på BVC kan påbörjas först vid 2½ månads ålder (nya riktlinjer 2016).

Ifall barnet fått sin MPR-spruta (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) före 12 månaders ålder räknas det som barnet inte fått något vaccin. Då ges en ny spruta vid 18 månaders ålder, den ålder då barnet normalt skulle fått sin vaccination.

Inför utlandsresan – sjukdomar och vaccinationer

Precis som för vuxna kan det också behövas skydd mot speciella sjukdomar som finns på resmålet. Ibland behövs till exempel skydd mot Hepatit A och B, tyfoid, tbc, malaria eller gula febern. Ifall barnet bedömts ingå i en riskgrupp kan det hända att hen redan fått vaccin mot hepatit B och tbc inom ramen för det vanliga vaccinationsprogrammet – kolla med er BVC.

Vissa vaccinationer bör ges långt i förväg för att ge bästa möjliga skydd. För de flesta smittor räcker det med en månad före resa, men för till exempel hepatit B bör man påbörja vaccinationen ännu tidigare. Kontakta BVC eller vaccinationsmottagning för råd i god tid, helst ett halvår före resan.

Gula febern

Barn som är äldre än nio månader kan vaccineras mot gula febern. Är barnet yngre än så kan ni få ett intyg om undantag från vaccination ifall det behövs för att få inresetillstånd.

För att få resa in i vissa länder behöver man få vaccinet och intyget minst tio dagar före inresa.

Japansk hjärninflammation

Barn kan vaccineras från två månaders ålder, upp till två år får de en halv normaldos. Sprutan tas vid två tillfällen, helst med fyra veckors mellanrum. Sjukdomen är ovanlig - vaccinering rekommenderas normalt inte inför en vanlig semesterresa till sydostasien.

Tyfoid

Barn mellan två och fem år brukar vaccineras med spruta. Lite äldre barn kan få vaccinet i kapslar vid tre tillfällen. Spruta eller kapslar bör helst ges cirka tre veckor före avresa.

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Det räcker med en dos vaccin, utom till barn som är yngre än ett år och som behöver två-tre doser. De ska helst vaccineras tre till fyra veckor innan resan eftersom det tar tid att bygga upp ett skydd.

Kolera

Barn som fyllt två år kan vaccineras mot kolera. Upp till sex år bör de få vaccinet vid tre tillfällen, med första dosen minst fyra veckor före avresa.

Barn som är äldre än sex år får precis som vuxna bara två doser, den första minst tre veckor före avresa.

Vaccinet mot kolera är ett drickvaccin som man själv blandar till – och det smakar inte gott. Ett tips är att ge barnet vätskan i en liten medicinspruta så att hen själv kan spruta in det i munnen. (Eventuellt med löfte om muta, dock får man inte äta under en timme efter intaget.)

Hepatit A

Barn som helammas, och därmed inte får i sig någon annan näring än bröstmjölk, löper minimal risk att smittas av hepatit A och anses inte behöva något hepatit A-skydd på resan.

Barn som är yngre än ett år och som inte ammas kan få en spruta med så kallat immunglobulin. Det ger skydd i 6-8 veckor.

Från sex månaders ålder är vaccination ett alternativ, helst ett par veckor innan men senast på avresedagen.

Hepatit B

Alla barn, även nyfödda, kan vaccineras såsom vuxna, vid tre tillfällen. I många landsting vaccineras barnet inom ramen för det vanliga vaccinationsprogrammet, men inte i alla – kolla med ditt BVC. Allra bäst effekt blir det om första sprutan ges redan sex månader före resan.


Mer om hepatit hittar du här.

Rabies

Barn som fyllt ett år kan vaccineras mot rabies vid tre tillfällen precis som vuxna. Första dosen bör ges minst en månad före avresan.

Den som blir slickad eller biten av ett rabiessmittat djur måste få ytterligare behandling på plats, så fort som möjligt.

Tuberkulos - tbc

En spruta mot tbc kan ges ganska snart efter födseln om familjen ska resa iväg och förväntas kunna bli utsatt för tbc-smitta. Annars ges denna så kallade BCG-vaccination normalt vid sex månaders ålder, och endast till barn i vissa riskgrupper.

Är barnet över tre år vaccinerar man aldrig utan att först kontrollera ifall det redan finns en immunitet. Då får barnet en spruta (så kallad PPD eller tuberkulintest) och så väntar man tre dagar – blir det en reaktion kring stickstället behövs ingen vaccination.


Mer om tbc hittar du här.

Malaria, denguefeber och andra tropiska sjukdomar

Barn kan normalt använda läkemedel som förebygger malaria. Hur stor dos som ges beror på ålder och vikt. Vissa läkemedel ska tas redan tre veckor före resan. De flesta malariatabletter kan krossas och blandas i maten. Myggnät och myggmedel behövs oftast också.

Mot denguefeber, som förekommer i bland annat Thailand, finns inget vaccin. Viruset sprids av myggor, särskilt på dagtid och under regnperioden. Myggmedel och skyddande kläder kan minska risken.

Biverkningar går oftast över snabbt

Efter de flesta vaccinationer kan barnet bli ömt eller stelt på stickstället. Lätt feber är inte ovanligt efter vissa sprutor. Småbarn kan i vissa fall må illa, kräkas och tappa aptiten.

Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Uppdaterad sept 2016


Text:

Åsa Fagerström, medicinjournalist

Faktagranskning:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring