Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Föräldrautbildning

shadow

Nästan alla förstföderskor deltar i den föräldrautbildning som mödravården ordnar inför förlossningen. Där deltar även flertalet förstagångspappor/partners. På många håll ordnar man dessutom särskilda pappagrupper i barnavårdscentralernas (BVC) regi.

En del mödravårdscentraler (barnmorskemottagningar) erbjuder olika typer av temagrupper. Dessa vänder sig till exempel till omföderskor, unga föräldrar, ensamstående gravida, blivande tvillingföräldrar eller blivande föräldrar med olika etniska bakgrunder.
På en föräldrautbildning brukar du erbjudas träffar både före och efter förlossningen.

Varför föräldrautbildning?

Att få barn är inte i första hand en medicinsk företeelse utan framför allt en social händelse. Därför är föräldrautbildningens främsta syfte att stärka kvinnan och mannen i sin tro på sig själva som föräldrar.

Man brukar ta upp ämnen såsom:
fysiska och psykiska tillstånd under graviditeten
– fostrets utveckling – följ den också gärna i vår gravidkalender, vecka för vecka
förlossningen och första tiden hemma
– förebyggande hälsovård – kost, alkohol, träning
– relationen mellan föräldrarna
– samhällsinformation – graviditetspenning, föräldrapenning
– möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar

Föräldragrupperna

8-10 blivande föräldrar bildar en föräldragrupp. Ni blir utvalda så att ni beräknas föda vid ungefär samma tidpunkt och, om det går, så att ni bor nära varandra. Samma grupp fortsätter, om möjligt, i föräldrautbildningen efter förlossningen i BVCs regi.
Ibland blir det så att man lär känna varandra och ses för egna barnvagnspromenader.

Föräldragrupperna inom MVC träffas normalt 5-6 gånger, en gång var eller varannan vecka, före förlossningen och om möjligt 1 gång efter förlossningen. Därefter tar BVC över ansvaret för föräldrautbildningen med ytterligare 4-5 träffar.

Barnmorskan respektive BVC-sjuksköterskan organiserar träffarna, leder samtalen och bidrar med sin erfarenhet. Det är ni blivande föräldrar som påverkar innehållet!

Granskad av
Eva Itzel, förlossningsläkare, docent

Det här kan man tala om i föräldragrupperna

• Vad finns det för olika typer av förlossningsmottagningar, BB, i min närhet?
• Vad finns det för smärtlindring och vilka för- och nackdelar har de olika formerna?
• Jag känner mig livrädd inför förlossningen, finns det fler som känner som jag?
• Hur vet jag att förlossningen har startat? När ska jag åka in till BB?
• Vad händer på BB?
• Sex under graviditeten
• Partnerns roll under förlossningen.
• Vad händer vid kejsarsnitt?
• Vad händer med mig som mamma veckorna efter förlossningen?
• Vad händer i relationen när barnet har kommit?
• Förväntningar på förlossning och föräldraskap

Den som är intresserad av kurser med mera profylax inför förlossningen kan söka sådan utöver den vanliga föräldrautbildningen – här hittar du tips och fakta om profylaxkurs.

shadow

Rökning, alkohol, droger under graviditet

Både rökning, alkohol och droger påverkar det växande fostret när du är gravid. Här hittar du fakta om varför du bör avstå från sådant under graviditeten.

Läs merarrow
shadow

Stor blir liten igen - regression

Ett barn som vill vara liten, eller bebis, igen kan behöva extra uppmärksamhet och närhet. Ställ inte för höga krav på mindre barn som just fått syskon.

Läs merarrow