Till innehållet
Familjen

Besöken på din barnmorskemottagning

Till mödravårdscentralen, eller barnmorskemottagningen som den numera kallas, kommer alla gravida kvinnor - och deras partners.

För omföderskor med tidigare normala graviditeter och förlossningar behövs ofta färre besök.

Exakt antal besök och skiljer sig åt inom olika landsting, men ungefär så här kan det se ut för dig som är förstföderska.

Gravidvecka 8-12

Första besöket hos barnmorska, med inskrivningssamtal. Man brukar utgå från de uppgifter i den hälsodeklaration som du fyllt i före besöket, och diskutera eventuella sjukdomar och mediciner. Hen frågar också om bostad och arbetssituation, hur ni tänker kring föräldraledigheten, om ni har stödpersoner i er omgivning.

Hen frågar vilka förväntningar du/ni har inför graviditeten och förlossningen. Barnmorskan förhör sig också om bruket/missbruket av tobak, alkohol och droger.

För att beräkna den ungefärliga tiden för förlossning, frågar barnmorskan om datum för den senaste menstruationen. Graviditetens start brukar räknas som den sista menstruationsblödningens första dag. Men egentligen har graviditeten börjat vid senaste ägglossningen, oftast 2 veckor efter sista menstruationen.

Vid första besöket på tas urinprov och olika blodprover. Blodtrycket mäts också.

Gravidvecka 10-20

På de flesta håll i landet erbjuds förstföderskor möjlighet till ett läkarbesök. Men vid en normal graviditet ersätts ofta läkarbesöket med en journalgenomgång.

Nu görs en gynekologisk undersökning för att fastställa livmoderns storlek och hur långt gången graviditeten är. Tänk på att datumet du får är preliminärt och förmodligen kommer att justeras redan vid ultraljudsundersökningen. Man gör också en bedömning av om det finns någon ökad risk för komplikationer under graviditeten eller förlossningen.

Gravidvecka 17-20

Ultraljudsundersökning erbjuds rutinmässigt på barnmorskemottagningen. Den sker under den första delen av graviditeten. Oftast vid vecka 17-18.

Gravidvecka 20

Gruppträff hos för förstföderskor.

Barnmorskan informerar om amning, vad som händer i kroppen under graviditeten, fosterrörelser. Ni diskuterar planering av arbete och eventuell ledighet under graviditeten. Man tar också upp frågor om våld i nära relation.

Fram till förlossningen kan det nu bli lite glesare med mottagningsbesök för omföderskor, jämfört med för förstföderskor.

Gravidvecka 25

Barnmorskan mäter livmoderns storlek för att se hur barnet växer. För det använder hen ett speciellt framtaget måttband och mäter avståndet mellan blygdbenet och livmoderns överkant, vilken kan kännas på utsidan av magen. Värdena skrivs in på ett så kallat gravidogram.

Om tillväxten någorlunda följer gravidogrammets normalkurva, är det ett tecken på att graviditeten utvecklas normalt. Tillfälliga avvikelser är vanliga och normalt inte oroande.

Du får information om fosterrörelser och hur de känns.

Omföderskor har oftast först nu det samtal som förstagångsmammorna hade i vecka 20, om bland annat kroppsliga förändringar, amning och arbetsbelastning under graviditeten.

Gravidvecka 28-29

Är du förstagångsförälder så besöker du din barnmorska varannan vecka fram till förlossningen under denna period - ensam eller tillsammans med den andra blivande föräldern. Det innebär ytterligare fem till sex besök före förlossningen.

Under den här perioden pågår normalt även föräldrautbildningen.

Efter förlossningen

Idag är det vanligt med hemgång inom 72 timmar efter förlossningen, när mamman vilat ut. Det brukar handla om ett par nätter för förstföderskor och en natt för omföderskor, men rutinerna ser ganska olika ut på olika håll i landet. Vanligtvis gör barnavårdscentralens (BVC) sjuksköterska ett hembesök kort därefter. Hen informerar bland annat om det viktiga samspelet mellan barnet och mamman, förhör sig om hur amningen går och svarar på de frågor som kanske dykt upp.

Eftervård

Ett uppföljande besök på barnmorskemottagningen erbjuds alla kvinnor inom 16 veckor efter förlossningen. Här kan du också få preventivmedelsrådgivning.

Uppdaterad feb 2016

Text: Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime, journalisterGranskad av:Gudrun Abascal, barnmorska

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring