Familjen

Föräldrautbildning

Nästan alla förstföderskor deltar i den föräldrautbildning som mödravården ordnar inför förlossningen. Där deltar även flertalet förstagångspappor/partners. På många håll ordnar man dessutom särskilda pappagrupper i barnavårdscentralernas (BVC) regi.

En del mödravårdscentraler (barnmorskemottagningar) erbjuder olika typer av temagrupper. Dessa vänder sig till exempel till omföderskor, unga föräldrar, ensamstående gravida, blivande tvillingföräldrar eller blivande föräldrar med olika etniska bakgrunder.

På en föräldrautbildning brukar du erbjudas träffar både före och efter förlossningen.

Varför föräldrautbildning?

Att få barn är inte i första hand en medicinsk företeelse utan framför allt en social händelse. Därför är föräldrautbildningens främsta syfte att stärka kvinnan och mannen i sin tro på sig själva som föräldrar.

Man brukar ta upp ämnen såsom:

Föräldragrupperna

8-10 blivande föräldrar bildar en föräldragrupp. Ni blir utvalda så att ni beräknas föda vid ungefär samma tidpunkt och, om det går, så att ni bor nära varandra. Samma grupp fortsätter, om möjligt, i föräldrautbildningen efter förlossningen i BVCs regi.

Ibland blir det så att man lär känna varandra och ses för egna barnvagnspromenader.

Föräldragrupperna inom MVC träffas normalt 5-6 gånger, en gång var eller varannan vecka, före förlossningen och om möjligt 1 gång efter förlossningen. Därefter tar BVC över ansvaret för föräldrautbildningen med ytterligare 4-5 träffar.

Barnmorskan respektive BVC-sjuksköterskan organiserar träffarna, leder samtalen och bidrar med sin erfarenhet. Det är ni blivande föräldrar som påverkar innehållet!


Granskad av Eva Itzel, förlossningsläkare, docent

Det här kan man tala om i föräldragrupperna

Den som är intresserad av kurser med mera profylax inför förlossningen kan söka sådan utöver den vanliga föräldrautbildningen - här hittar du tips och fakta om profylaxkurs.

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring