Till innehållet
Familjen

Gravid med tvillingar

Att få beskedet om att du eller ni väntar tvillingar är alltid omtumlande. Normalt får man reda på det i och med att den första ultraljudsundersökningen runt vecka 17.

Om det känns stort att få reda på att man väntar ett barn, blir det naturligtvis extra stort att få reda på att det är två barn man bär på.

MVC var sjätte vecka

Tvillinggraviditeter kräver en speciell omsorg. Dels på grund av risken att föda för tidigt, dels för att all hormonell påverkan en vanlig graviditet har på en blivande mamma, blir större vid tvillinggraviditeten.

Till exempel ökar risken något för havandeskapsförgiftning, blodproppar eller blodsockerförhöjning.

- De blivande tvillingföräldrarna bör stå på sig för att få tätare besök på MVC och få göra ultraljud minst var sjätte vecka om det inte erbjuds automatiskt. Tvillinggraviditeter kräver speciell omsorg, tycker Margareta Ölwe i Tvillingklubben.

Docenten och överläkaren på Södersjukhuset, Peter Thomassen, håller med om att det är viktigt att se till att man som gravid med tvillingar får en bra uppföljning av graviditeten.

- Två till tre läkarkontroller bör man få. Men det brukar inte vara några problem. Mödrahälsovården i Sverige är mycket bra, säger han

Möjliga komplikationer


För tidig födsel

Tvillingar föds ofta för tidigt. Den genomsnittliga födelseveckan är vecka 36 men många går alla 40 veckor, medan andra föder redan i vecka 25 eller till och med tidigare.

Att tvillingar tenderar att födas för tidigt beror ofta på livmoderns ökade belastning på livmodertappen gör att den öppnas.


Påverkan på mamman

Nästan alla vanliga besvär som kan uppträda under en graviditet - illamående, trötthet, ryggont, svullna händer och fötter och halsbränna, får ofta tvillingmamman i högre grad.

Även all hormonell påverkan en vanlig graviditet har på den blivande mamman, blir större vid tvillinggraviditeten. Till exempel ökar risken för havandeskapsförgiftning, blodproppar och blodsockerförhöjning.


Tvillingtransfusionssyndrom, TTS

Om man vid ultraljudet i vecka 17-18 ser att fostren har en gemensam fosterhinna och moderkaka och ingen eller bara två tunna hinnor mellan sig, är man extra uppmärksam på TTS.

Syndromet uppstår om tvillingarna har gemensamt blodomlopp via moderkakan. Små skillnader i blodtryck mellan fostren kan då orsaka att ett flöde av blod går från det ena fostret till det andra.

För mycket fostervatten i den ena av fostersäckarna, storleksskillnader på fostren eller hjärtbesvär hos något av fostren, tyder på TTS.

Fostrens välbefinnande påverkar behandlingen vid TTS. Ibland försöker man hjälpa till, genom att bränna av de kärl med laser som förbinder tvillingarna, ibland genom att tömma ut fostervattnet hos den tvillingen som har för mycket vatten.

Ofta tar man ut barnen med kejsarsnitt i förtid. Ibland upptäcks syndromet först efter födseln, genom att det är skillnader i storlek på barnen samt att barnet som fått mindre näring har betydligt sämre hudfärg.

Gravid med tvillingar - planera för födsel från vecka 25

Tänk på att det är viktigare än vid en vanlig graviditet att vila mycket, motionera lagom och att äta rätt.

God omsorg under graviditeten med täta MVC besök, ultraljud och läkarbesök vid behov.

Läs mer om extra undersökningar vid tvillinggraviditet och flerbörd.

Fråga på MVC huruvida det finns en speciell föräldrautbildning för blivande tvillingföräldrar som komplement till den vanliga. I Stockholmsområdet anordnar svenska tvillingklubben sådan utbildning. Hör efter med MVC om det finns en lokal tvillingklubb i ditt område eller om det finns fler blivande tvillingföräldrar i området. Kontakt med andra som är i samma situation är ofta till stor hjälp.

Planera som om ni skulle föda barn i vecka 25. Barnen kan komma när som helst efter det och när de väl är framme finns inte mycket tid att skaffa allt man behöver med två små nya barn.


Granskad av:

Eva Itzel, förlossningsläkare, docent

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring