Familjen

Enäggs- eller tvåäggstvillingar?

Fråga:

Hej, min fråga är om tvillingar som delar moderkaka kan ha olika kön och vara tvåäggstvillingar, eller om de alltid är enäggstvillingar som delar moderkaka?

Varför jag undrar är för att vi fick nyss trillingar efter att ha planterat in två ägg (IVF) och under graviditeten och ultraljuden trodde vi att det var två killar (en moderkaka) och en ensam tjej på en moderkaka men det visade sig vara två tjejer och en kille och det står följande i min journal:

"2st placentor ses med tre hinnsäckar, 4 st hinnor finns i varje skiljevägg.

Trilling 1 (kille) och trilling 3 (tjej) har gemensam placenta. Tr 1 navelsträng fäster i placenta. Tr 3 navelsträng fäster i hinnor men stort kärl.

Trilling 2 (tjej) har egen placenta, navelsträng fäster i placenta."

Svar:

Jag kan förstå att det är lite förvirrande. Till att börja med så är det väl bra att veta att "Trilling 1 - Trilling 2 - Trilling 3" inte har något att göra med huruvida de är enäggs- eller tvåäggstvillingar utan enbart i vilken turordning barnen kommer ut ur livmodern. Hoppas du blir lite klokare när du läser nedan.

Enäggstvillingar

Enäggstvillingar är resultatet av ett ägg som befruktas av en spermie. Det befruktade ägget delar sig sedan i två foster. Dessa tvillingar är genetiskt lika, dvs. de har samma arvsmassa och är i utseende väldigt lika varandra. Tvillingarna har alltid samma kön. 3 av 10 tvillingar i Sverige är av denna typ. Forskning har visat i flera studier att vid IVF, konstgjord befruktning är frekvensen av enäggstvillingar vanligare än om kvinna blivit spontat gravid.

Dessa tvillingar kan ha en gemensam moderkaka om äggen delar sig senare i graviditeten. Om delningen av det befruktade ägget sker mycket tidigt i graviditeten utvecklas två moderkakor, dock kan dessa moderkakor ligga väldigt nära varandra, det ser då ut som en moderkaka. Om ägget delar sig senare får tvillingarna gemensam moderkaka.

Tvåäggstvillingar

Tvåäggstvillingar är resultatet av två olika ägg som befruktas av två olika spermier. Tvillingarna är då genetiskt olika som två syskon, dvs. tvillingarna kan ha samma kön eller olika kön precis som syskon kan vara av samma eller olika kön. 7 av 10 tvillingarna i Sverige är av denna typ.

Dessa tvillingar har två olika moderkakor, men ibland ligger dessa väldigt nära varandra så att det ser ut som om de har en och samma moderkaka.


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Mer tips, fakta och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring