Familjen

Vikt, blodsocker och graviditetsdiabetes

Den genomsnittliga viktuppgången under graviditeten är 10-12 kg, men varierar mycket mellan olika kvinnor. Sockerhalten i blodet kontrolleras flera gånger under graviditeten för att kontrollera utvecklingen av eventuell graviditetsdiabetes.

Exempelvis kan det vara svårt för kvinnor som mår illa och kräks att öka så mycket i vikt. I andra fall blir viktuppgången betydligt större än genomsnittet, något som brukar reglera sig när barnet väl är fött.

Av viktökningen är det 10-12 kg som har direkt med din graviditet att göra:

 • Ett nyfött barn väger ca 3,6 kg.
 • Moderkaka och hinnor väger ca 700 gram.
 • Fostervattnet utgör ca 0,8 liter vätska.
 • Livmodern väger 700-800 g.
 • Kroppens vävnader blir mer vätskerika, vilket ger en ökad vikt på 1-2 kg.
 • Blodvolymen ökar med drygt 1 kg.
 • Kroppsfettet ökar med drygt 3 kg.

Mammans blodsocker kontrolleras

Sockerhalten i blodet kontrolleras flera gånger under graviditeten; det första provet tas vid inskrivningen. Om sockervärdena är förhöjda gör man ett s.k. belastningsprov för att testa glukostoleransen, ett så kallat OGIT-prov.

Belastningsprov görs inte på alla

OGIT-test görs alltid på kvinnor som:

 • tidigare fött ett stort barn,
 • tidigare haft graviditetsdiabetes,
 • som har en hög blodsockerhalten med ett P-glukos på mer än 9mmol/l
 • har en snabbt ökad fostertillväxt eller mängd fostervatten

Om skälen till att man vill ta provet beror på kvinnans tidigare graviditet, planeras belastningen normalt att göras vecka 32. Om det uppstår "aktuella kriterier" görs belastningen snarast.


Så här går testet till:

 • Fasta från kl. 22 kvällen före testet
 • Fastevärde (blodprov) tas vid ankomst till laboratoriet/MVC.
 • Du dricker en lösning med 300 ml vatten + 75g glukos
 • Efter 2 timmar tas ett nytt blodglukosprov

Graviditetsdiabetes

Diagnosen är diabetes om fastevärdet är 7,0 mmol/l eller högre eller om tvåtimmars glukosvärdet är större än 12,3 mmol/l (kan variera något mellan olika mottagningar i Sverige).

En del kvinnor får en lindrigare form av diabetes under graviditeten, så kallad graviditetsdiabetes. Denna går i regel över efter förlossningen, men innebär en ökad risk att få graviditetsdiabetes även vid nästa graviditet och/eller typ 2 diabetes senare i livet.

Uppdaterad maj 2016

Granskad av: Gudrun Abascal, barnmorska

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring