Familjen

Gravid med högt BMI

Fråga:

Jag undrar om det är någon fara att bli gravid när man har ett bmi på 37?

Finns det hjälp att få under graviditeten? Och hur stor är risken att man inte får ett friskt barn? Livrädd...

Svar:

Din fråga är inte ovanlig. Med tanke på ditt BMI så måste jag tyvärr svara att ja det är större risker för både kvinnan och fostret att drabbas av komplikationer både under graviditeten och förlossningen.

Det bästa är förstås att man går ner i vikt innan man påbörjar en graviditet, med det menar jag inte att man ska ”hetsbanta”. Och blir du med barn så arbetar den barnmorska du går hos under graviditeten enligt ett särskilt program för gravida kvinnor som har ett högt BMI. Dessa blivande mammor får träffa en dietist som informerar om kost, hjälp med att se över sin livsstil med motion osv.

Barnmorskan följer upp med hjälp av olika tester/prover för att kontrollera att allt är bra. Vad jag förstår eftersträvar man då att viktökningen inte blir mer än 5 kg under graviditeten.

Så avslutningsvis: Var inte livrädd - det finns hjälp att få.


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska