Till innehållet
Familjen

Glöm inte försäkra det viktigaste i ditt barns liv

Det finns en sak som är viktigare än något annat för ditt barns trygghet och framtid. Du själv. Att du har möjlighet att finnas där för ditt barn så mycket det går - även om du skulle vara sjuk en period, eller råka ut för en olycka.

Du, som förälder, är den viktigaste i världen för ditt barn. Det är en av flera bra anledningar till att ta en sjuk- och olycksfallsförsäkring när man har barn, menar Anna-Karin Torstensson som är Trygg-Hansas försäkringsrådgivare i Gävle.

– Som förälder har du ju ett ekonomiskt ansvar för någon annan. Att inte kunna arbeta under en längre period kan förstöra familjens ekonomi, kanske behöver man lämna hus och hem på grund av stora lån. Ett sådant ofrivilligt uppbrott kan vara extra jobbigt för familjens yngsta.

Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring ger exempelvis ersättning för bestående skada, om du skulle få en nedsatt funktionsförmåga. Sådant är ju aldrig lätt att hantera, men en ekonomisk ersättning kan åtminstone underlätta det praktiska.

– Skulle du förlora synen är det givetvis en katastrof, men något lättare kan det bli om du får ekonomisk hjälp för att klara omställningen.

Alla familjer är unika. Runt om i landet finns försäkringsrådgivare som hjälper dig att gå igenom just din familjs försäkringsskydd. De kan besöka dig och din familj för att i lugn och ro gå igenom just era behov.

Underlättar vid kris i familjen

Det kan vara svårt att vara en trygg förälder när hela ens värld kommer i gungning, exempelvis genom en cancerdiagnos.

– Vi ordnar och bekostar psykologstöd om det behövs, säger Anna-Karin Torstensson.

Medicinska problem löser man sällan med pengar, men en god ekonomi underlättar definitivt. Att försöka få vardagen att rulla på kan betyda att du kanske inte behöver ligga sömnlös av oro för hyran, och att även ditt barn kan få den där cykeln.

Vid såväl cancer som en rad andra sjukdomar får du – bland annat – en summa direkt vid diagnos. Det gäller till exempel vid ulcerös kolit, MS eller Parkinsons sjukdom.

Du får också ersättning för olika grad av medicinsk invaliditet vid bestående besvär – om du exempelvis förlorar synen eller får diabetes.

– Medicinsk invaliditet beror oftast på sjukdomar, inte olycksfall. Enbart en olycksfallsförsäkring ger inte hjälp i alla lägen.

Vad har du för skydd idag?

Många föräldrar är noga med att teckna barnförsäkring för sina små, men räknar med att de själva har ett tillräckligt skydd via samhället och genom sin arbetsgivare.

Till skillnad från de flesta fackliga försäkringar och andra gruppförsäkringar gäller en individuell försäkring både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt. Den kan tecknas av alla som är 18-54 år.

Skräddarsy din försäkring

Det finns tre tillägg du kan välja till, berättar Tony Nordgren, försäkringsrådgivare i Stockholm.

– Det första ger dig en månadsersättning om du blir sjukskriven mer än tre månader. Eftersom sjukpenningen inte ger lika mycket som lönen kan ersättningen från försäkringen bli räddningen för att klara hyran och vardagen.

Det andra tillägget ger ersättning vid så kallad ekonomisk invaliditet, det vill säga bestående nedsättning av arbetsförmåga, med minst 50 procent. Det gäller till exempel ifall du är med om en olycka som gör att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet fullt ut.

– Precis som vid medicinsk invaliditet får du ett engångsbelopp. Summan beror dels på hur mycket läkaren bedömer att du kan arbeta, dels på vilket försäkringsbelopp du valt.

Om du eller ni tagit ett lån på bostaden kan en försäkring rädda ekonomin ifall du blir oförmögen att arbeta under någon period. Detsamma gäller om katastrofen skulle vara ett faktum och någon förälder avlider.

Det sista och tredje tillägget ger möjlighet att justera upp livförsäkringsbeloppet till en lämplig nivå.

– Ett dödsfall är tillräckligt traumatiskt för både små och stora barn. Men en ekonomisk hjälp kan göra att familjen kan bo kvar, att barnen inte behöver byta miljö eller kompisar just när allt annat känns rörigt, säger Anna-Karin Torstensson.

Bättre skydd med individuell försäkring

För några hundralappar i månaden får du en trygghet på alla de viktigaste områdena. Du kan jämföra vilka maxbelopp som gäller för olika nivåer av försäkringspremien här.

– Vi anpassar ju alltid försäkringen till såväl kundens behov som plånbok, säger Tony Nordgren. Ett bra tips är att träffa någon av oss försäkringsrådgivare så att du verkligen vet vad du får. Annars är det lätt att missa sådant som du har rätt att få ersättning för, och det är ju synd.

Alla kan söka

Om du redan har, eller har haft, en viss sjukdom, kan du ändå ansöka om försäkringen. En tidigare sjukdom behöver inte ge några begränsningar förutsatt att du är friskförklarad sedan en tid. I andra fall kan diagnosen göra att du får ett undantag i din försäkring, en ökad premie eller att du enbart kan teckna olycksfallsförsäkring.

Det bästa är att ta hjälp av Trygg-Hansas kunniga rådgivare för att få ett anpassat försäkringsskydd för just dig. Boka ett gratis hembesök.

Uppdaterad nov 2014

Faktagranskad av: Tony Nordgren, Anna-Karin Torstensson, försäkringsrådgivare

Många gravida väljer vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

En gravidförsäkring ger ett tryggt och bra skydd under förlossningen men med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du som gravid ett extra skydd. Exempelvis ingår ersättning om du skulle bli inlagd på sjukhus.

Försäkra dig och familjen

Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du och familjen ett bra skydd dygnet runt.

Läs mer och teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring