Till innehållet
Familjen

Att trivas med sin nya ovanliga vardag

När vår vardag förändras utan att vi själva kan påverka det så behöver vi förhålla oss till det nya. Hur vi hanterar nya situationer som vi ställs inför är naturligtvis olika. För vissa går övergången smidigt och lättsamt, för andra kan det kännas både osäkert och skrämmande.

Vi översköljs hela tiden med tips och åsikter kring hur man ska få en ny vardag att fungera, men kom ihåg att det inte finns något facit utan du behöver hitta ett sätt som passar dig och din familj allra bäst. Nedan följer några tips på hur ni tillsammans kan komma fram till rutiner som fyller just era behov. Hur olika familjemedlemmar kan delta varierar såklart med ålder och mognad.

Hur hittar man fungerande rutiner

För de allra flesta är det bra att upprätthålla en struktur och så normala rutiner som möjligt. Det kan man till exempel göra genom att tydligt skilja på vardag och helg samt bibehålla de tider man går och lägger sig på kvällen och stiger upp på morgonen. Barn mår bra av och känner sig trygga i situationer som är välbekanta.

  • Planera så mycket som möjligt tillsammans hela familjen. Sätt er ner och prata om, och kanske dokumentera, vad som är viktigt för var och en. Utgå från att ni ska hitta lösningar tillsammans.
  • Sänk kraven! Det kanske inte är rimligt att tillämpa vardagsrutinerna rakt av om exempelvis hela familjen ska vara hemma och dessutom kanske ska bedriva både skola och arbete.
  • Det är när vi är i dialog med våra barn och tonåringar som vi skapar någonting bra och dessutom ökar sannolikheten för att det ska fungera om alla är delaktiga.
  • Du som vuxen har dock ansvar för att berätta vad ni behöver fortsätta att göra för att vardagen ska fungera och varför, men också vad ni faktiskt kan förändra. Tillsammans kan ni då komma fram till hur ni både får era ”måsten” och den övriga vardagen att fungera.
  • Just nu är det mycket av det välbekanta som inte längre fungerar. Är det exempelvis så att barnens fritidsaktiviteter ställs in, kan ni behöva hitta andra aktiviteter som ger lust och energi. Ett tips är då att ni behåller de dagar och tider barnen normalt har aktiviteter och gör någonting aktivt tillsammans istället.
  • Bestäm en tid i veckan, där söndagskvällar ofta är det naturliga - när hela familjen sätter sig ned tillsammans och utvärderar hur veckan har varit och planerar för veckan som kommer.

Att förebygga konflikter

För att få vardagen att fungera kan det vara klokt att förhålla sig realistisk till situationen. Räkna med att det inte kommer att gå smärtfritt och att det finns en risk att det uppstår konflikter. Både mellan dig som förälder och dina barn men också mellan er vuxna i familjen. Det är normalt i ett rådande läge med stora förändringar och osäkerhet.

  • Ha därför respekt för att det kan ta olika lång tid att anpassa sig till förändringar. Det är viktigt att ta ett steg i taget och att vara uthållig. Är det någon som har svårt att förhålla sig till det ni kommit överens om, sätter ni er ner igen. Påminn er om varför ni gör det ni gör och diskutera om det finns några förändringar ni kan göra ytterligare för att det ska kännas bra för alla.
  • Vi vuxna har och ska ta ett större ansvar. Därför kan det vara bra att dela upp ansvaret tydligt mellan er vuxna där hemma. Vem tar ansvar för vad och när?
  • Klargör även förutsättningarna för alla i familjen. Hur ser ert respektive veckoschema ut, vem har möten och annat som inte går att missa och var finns tillfällen att kompromissa.
  • Om barnen är hemma – hur delar ni upp ansvaret sinsemellan för att också känna att ni kan finnas tillgängliga för dem. För barnen kommer både att behöva och vilja ha er uppmärksamhet.

Skapa positiva stunder för umgänge

Det kan kännas oroligt och skrämmande att befinna sig i en ny och okänd situation, men vi har också en möjlighet att försöka använda våra nya förutsättningar till att göra någonting bra. Gemensamt kan ni skapa en vardag där ni kan hitta nya positiva sätt både kring umgänge och vardagsrutiner.

Om ni får möjlighet att spendera mer tid tillsammans, ta chansen att vara mer tillgänglig och skapa utrymme för samtal med dina barn. Har du ett mindre barn kanske detta sker naturligt men har du en tonåring hemma så kanske det upplevs svårare. Men se då möjligheten i att närma dig din tonåring i vardagen. Man kanske inte alltid kan tro det, men många tonåringar vill faktiskt att du som vuxen ska närma dig, bry dig om och våga ställa frågor. Läs mer om och få tips på hur du kan samtala med din tonåring.


Text april 2020 av:

Linda Janze, Familjehjälpen

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktig för oss. Vi vet att deras välmående stärks av att vi vuxna bryr oss om, vågar vara viktiga och ”lägger oss i” när det behövs. Tillsammans med Bris vill vi bidra i det förebyggande arbetet och därmed främja den psykiska hälsan bland barn och tonåringar.

Du kan också göra skillnad genom att stötta Bris och ge fler barn möjlighet att berätta. Läs mer om Bris och hur du ger dem en gåva här.

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring