Till innehållet
Familjen

Resa och försäkring under graviditet

Att en del flygbolag tillåter flygresor i slutet av graviditeten betyder inte att reseförsäkringen i din hemförsäkring fortfarande gäller vid den tidpunkten. Ett gott råd är att kolla upp hur reglerna ser ut innan du bokar din resa.

En del flygbolag tillåter inte att du som gravid får flyga efter en viss graviditetsvecka. Vanligast är att du inte får flyga under graviditetens sista två månader. Att regler har satts beror inte på att det är olämpligt i sig för dig som gravid att flyga. Det handlar om risken för att flygplanet skulle behöva landa om en förlossning sätter igång.

En del flygbolag kräver att du som gravid skriver på ett papper som i princip innebär att flygbolaget avsäger sig ansvar och eventuella kostnader.

Om du eller barnet behöver vård utomlands

Hur fungerar den vanliga sjukvårdsförsäkringen om mamman behöver vård eller om det nyfödda barnet föds utomlands?

Sjukvård utomlands kan bli dyrt för den som är oförsäkrad. För tidigt födda barn kan behöva vård på sjukhus, och du och barnet kan behöva transport hem.

Inom EU kan föräldrarna visserligen få ersättning i efterhand för sina utlägg. Men utanför EU är det bara i Algeriet och Australien som sjuka svenskar kan få vård utan särskild försäkring, eftersom det finns avtal mellan Sverige och dessa länder. Men även denna vård är oftast villkorad.

Tips:

  • Kolla upp flygbolagets bestämmelser för graviditet eftersom de kan skilja sig från flygbolag till flygbolag.
  • För att säkerställa att du är rätt försäkrad kontakta ditt försäkringsbolag för rådgivning och se över villkoren i din försäkring.
  • Packa ner försäkringskassans EU-kort.
  • Ta med läkarintyg över hur långt framskriden graviditeten är och över din egen hälsa.

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring