Familjen

Barnmorskan berättar: första graviditetsveckorna

I början av din graviditet uppstår många frågor, inte minst hur och när man bokar sina första hälsokontroller och provtagningar. I steg för steg berättar vår barnmorska Maria om hur den första tiden av graviditeten ser ut och vad du kan vänta dig under hälsosamtalen och inskrivningen på mödravårdscentralen (MVC).

Ett graviditetsbesked kan väcka många känslor. För dig som är gravid för första gången kan det vara svårt att veta vad ditt första steg blir. Maria Sahlin, som är barnmorska och utbildningschef på sjukhuset i Borås, berättar hur du går till väga efter ett graviditetsbesked och vad du behöver veta inför dina första hälsosamtal.

– När du fått ett positivt testresultat är det dags att ringa en mödravårdscentral, eller barnmorskemottagning som det också heter på många håll i landet. Kontakta den som du önskar gå hos under graviditeten. Då får du tid för ett första hälsosamtal. I stort rullar livet på som vanligt trots det stora, känslosamma och till viss del livsomvälvande testresultatet. Att jobba som vanligt fungerar för de allra flesta, säger Maria Sahlin.

Hur man mår under graviditeten är alltid individuellt – vissa mår väldigt dåligt, och för andra märks det knappt. Men generellt brukar de flesta uppleva liknande symtom och besvär i början, exempelvis illamående, trötthet, nedstämdhet och spända bröst.

Första hälsosamtalet

Det första hälsosamtalet inträffar mellan vecka fem och tolv, beroende på när du får ditt graviditetsbesked. Under det första samtalet går du och din barnmorska igenom hur dina levnadsvanor ser ut, om du till exempel röker eller dricker alkohol, vad och hur du äter, om du tar några läkemedel och hur du rör på dig.

– Se detta samtal som ett ”lära-känna-samtal” mellan dig och din barnmorska. De allra flesta regioner i vårt land har detta samtal som rutin.

Inskrivningen

Efter ditt första samtal sker inskrivningen. Detta sker oftast efter vecka nio och är lite mer ingående än första mötet.

– Detta möte innehåller olika typer av provtagning, till exempel vägning (om man vill det), och information om hur tiden hos MVC kommer att se ut. Många gånger bokar man dessutom in nya tider längre fram.

Vad händer sen?

Efter dina första besök på MVC brukar resterande möten och kontroller flyta på ganska smidigt. Men om det skulle uppstå komplikationer kan du behöva ytterligare stöd.

– Om du inte är frisk i dig själv innan graviditeten eller om något händer under graviditeten kan du behöva flyttas till sjukhusets specialistmödravård. Det blir då, så att säga, dubbla kontakter. Men de allra flesta följer det så kallade basprogrammet, som innebär cirka tio till tolv träffar med mödravården under graviditeten. Dessa tillfällen blir tätare ju längre graviditeten fortlöper. I slutet av graviditeten kan det bli cirka en vecka mellan gångerna.

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring