Familjen

Överviktig och gravid - vilka är riskerna?

Fråga:

Jag är en 35-årig kvinna som är gravid i vecka 10 och har en kraftig övervikt, BMI 40. Jag är i övrigt fullt frisk och tar inga mediciner. Jag undrar vilka riskerna för mig och barnet är? Bör jag avbryta graviditeten, trots att barnet är efterlängtat?

Svar:

Att starta sin graviditet med ett högt BMI är ju något som blir allt vanligare i Sverige.

Till att börja med så är det inte min erfarenhet och inte något som jag hört talas om att det skulle vara aktuellt att avråda någon kvinna med högt BMI och som är fullt frisk till att genomgå en abort. För det andra så kan man bara ge generella svar på vad det innebär att vänta och föda barn med högt BMI, sedan är det väldigt olika hur det ser ut i det enskilda fallet.

Kvinnor med högt BMI har en ökad risk för fosterskador, orsaken är inte klarlagd men en anledning tror man kan vara att kvinnan har en försämrad havandeskapsförgiftning.

Risken är också fördubblad till att kvinnan utvecklar en graviditetsdiabetes jämfört med en kvinna med normalt BMI. Enligt svenska data har överviktiga kvinnor en någon ökad risk att både föda förtidigt men också att bli överburen. Att barnet blir stort är också vanligare och då menar jag barn som väger mer än 4500 gr. Även risken för att barnet kan dö i livmodern är större hos kvinnor med högt BMI.


Kejsarsnitt är också vanligare hos överviktiga kvinnor, där också risken för komplikationer hos mamman kan uppstå.

Ja, så blev svaren på dina frågor, kan därför förstå att en viss oro kan finnas när man är överviktig och gravid. Samtidigt bör man veta att den mödrahälsovård som idag bedrivs i Sverige är otroligt bra och välordnad.

Jag är säker på att både barnmorskor och läkare kan ge ett bra stöd och svara upp på de medicinska spörsmålen som uppstår både under graviditetens gång och när det är dags att föda.

Lycka till!


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Gravidfakta, tips och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring