Familjen

Gravid i vecka 22 och går inte upp i vikt

Fråga:

Det står mycket om hur man ska tänka kring om man har ett högt BMI, men jag undrar om jag bör vara orolig då jag är i vecka 22, har inte gått upp i vikt ännu och ligger på BMI 18,5. Jag äter bra men tränar en hel del, är långdistanslöpare.

Har även gjort en IVF då jag haft utebliven ägglossning.

Tacksam för råd/svar

Svar:

Spännande att få just en fråga om hur man bör tänka kring vikt och viktuppgång när man som du ligger på gränsen till undervikt. Gränsen för undervikt enligt WHO är om kvinnan har ett BMI<18.50. Man vet ju också att kvinnor som är underviktiga har svårare att bli med barn då det kan uppstå en rubbning i hormonbalansen som gör att ägglossningen uteblir.

Mitt svar kan bara bli generellt, och sedan måste man nog ta ställning i varje enskilt fall.

De rekommendationer som ges i dag till normalviktiga kvinnor är en viktökning på 12 kg . Till underviktiga kvinnor rekommenderas mer än 12 kilo. Det är av mycket stor betydelse att kvinnan får i sig alla viktiga näringsämnen som behövs. Detta för att fostret ska kunna utvecklas normalt. När du kommer längre fram i graviditeten kommer barnmorskan att mäta hur barnet växer med hjälp av det s k Symfys-Fundus-måttet (S-F mått), vilket barnmorskan säkert kommer att göra vid nästa kontroll.

Viktigt är att barnet växer i rätt takt och inte drabbas av att bli ”tillväxthämmat”, vilket kan medföra risker för barnets utveckling. Man kan också följa barnets tillväxt ännu mera noggrant med hjälp av ultraljud. Då du hittills inte haft någon viktuppgång är mitt förslag att du borde träffa en dietist som kan hjälpa dig med din kost. Om du inte går upp i vikt kan man ju också se det som om du går ner i vikt under graviditeten. Detta då själva graviditeten i sig, som livmoder, blodvolym, barnet, fostervatten och moderkan står för en viss del av viktökningen. Ta upp frågan med din barnmorska som tar hand om dig under graviditeten, hon säkert hjälpa dig till en dietist som kan mera om detta.

Lycka till!


Besvarad av

Gudrun Abascal, barnmorska

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring