Familjen

Kontroller på BVC: så följer vården barnets utveckling

Efter tiden på BB-avdelningen är det dags att åka hem med den nya familjemedlemmen.

Från förlossning och BB skickas uppgifter om hur förlossningen varit och hur barnet mår, både till barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen, BVC.

Du har alltid rätt att läsa din journal. Ofta kan du dessutom få en kopia på journalen om du ber om det.

Besök på barnmorskemottagningen

Många gånger har du redan kommit överens med din barnmorska om ett besök där efter hemkomsten. Om föräldragruppen på er mottagning har en träff efter förlossningen, är den kanske också redan inbokad.

Barnmorskan gör normalt en efterkontroll, 6–8 veckor efter förlossningen. Då görs en gynekologisk undersökning för att kontrollera att allt är läkt och återbildat som det ska och man talar om preventivmedel.

På vissa barnmorskemottagninger erbjuder man hembesök inom 10 dagar för att ge mamman en möjlighet att prata igenom upplevelserna under förlossningen och känslan av att nu vara förälder med ansvar för ett litet barn. Barnmorskan kan då också undersöka bristningar och ta ev. stygn.

Hembesök

BVC-sjuksköterskan hör normalt av sig relativt omgående för att boka in tid för hembesök. Det sker normalt under den första veckan hemma. Sjuksköterskan brukar då kunna ge information om BVC, ge råd om skötsel av ditt nyfödda barn och kanske tala om föräldraskapet. Du kan självfallet höra av dig till BVC när som helst för att fråga om allt som har med barnets vård att göra.

BVC ansvarar för hälsokontroller av ditt barn fram tills skolhälsovården tar över ansvaret när barnet slutar förskola och börjar förskoleklass vid 6 års ålder. Oftast träffar du BVC-sjuksköterskan, men också läkaren då och då. BVCs basprogram kan skilja sig lite åt mellan olika områden.

Faktagranskad av

Eva Itzel, förlossningsläkare

Åldrar när barnet kontrolleras på BVC:

  • 0-8 veckor besök på BVC ungefär en gång i veckan. Utvecklingsbedömning, diskussion amningsfrågor.
  • 2-6 månader kontroll en gång i månaden. Utvecklingsbedömning, vaccinationer.
  • 6-12- månader kontroll varannan månad. Utvecklingsbedömning, vaccinationer.
  • 12-18 månader kontroll var tredje månad. Utvecklingsbedömning, samspel , frågor kring barntillsyn diskuteras.
  • 2,5 års kontroll utvecklingsbedömning, språk- och tal, hörsel, ögonställning.’
  • 4 års kontroll utvecklingsbedömning, språk- och tal, hörsel, syn.
  • 5 års kontroll utvecklingsbedömning, hälsokontroll, motorisk utveckling, uppfattningsförmåga.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring