Till innehållet
Familjen

Fyraårskontrollen

I dagens fyraårsundersökningar ingår bland annat syn- och hörselundersökning, samt noteringar om barnets språk, motorik och kognitiva utveckling.

BVCs fyraårsundersökning, fyraårskontrollen, infördes på 1960-talet. Då mådde de flesta barn bra rent fysiskt - det fanns vaccinationsprogram mot tuberkulos och polio och tillgång till antibiotika vid infektioner. Vad som betonades alltmer var kontrollen av barnets utveckling och psykiska hälsa.

Vad kontrollerar man i dagens fyraårsundersökning?

De avvikelser som man idag i första hand tittar efter vid fyraårskontrollen är:

  • Syn- och hörselnedsättningar
  • Språk- och talstörningar - barnets språkutveckling
  • Cerebral pares, hjärnskador
  • Mental retardation
  • Tecken på adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser

Vad händer på BVC?

Undersökningen utgår från att barn går igenom olika utvecklingsstadier och i fyraårsåldern kan förväntas klara av vissa saker, såsom t ex att kunna rita en enkel "gubbe". Ofta blir det en huvudfoting - ett vanligt sätt för barn att rita människor där ben/fötter utgår från huvudet, dvs huvudet är figurens "kropp".

Barnet får bl a prova att:

  • gå balansgång
  • trä pärlor på tråd
  • rita en huvudfoting
  • rita av ett kors

Sjuksköterskan noterar om barnet kan förstå instruktioner som består av flera delar.

Barnet får visa att det kan namnen på några färger och räkna tre föremål.

Sjuksköterskan frågar också vissa saker, till exempel ifall barnet leker med andra barn.

Vid fyraårskontrollen undersöks även syn och hörsel. Inför denna första synundersökning kan det vara bra att förbereda barnet på att han eller hon kommer att få en lapp för ögat vid undersökningen.

Uppdaterad maj 2015

Författare: Åsa Fagerström, medicinjournalist

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring