Vad är BVC?

På BVC kan du regelbundet besöka en distriktssköterska eller barnsjuksköterska med ditt barn. Där sker undersökningar, vaccinationer och läkarbesök, men du kan också få stöd i rollen som förälder.

 

BVC är en förkortning av barnavårdscentral. På BVC arbetar en distriktssköterska eller barnsjuksköterska, som är nyckelperson i verksamheten. Vanligtvis träffar du en och samma person vid varje besök.

 

Hur får jag kontakt med BVC?

 

Redan på Mödravårdscentralen (MVC) får du information om vilken BVC du kan vända dig till när barnet har fötts. När du sedan kommer hem från BB ringer du till BVC och bokar en tid. I regel erbjuds förstagångsföräldrar då ett hembesök.

 

Vad görs vid första hembesöket?

 

Hembesöket är frivilligt. Sköterskan informerar om barnavårdscentralen och undersöker barnet. Tillsammans pratar ni igenom förlossningen, amning och barnets hälsa. Det finns också möjlighet för er föräldrar att ställa frågor.

 

Hur ofta bör jag besöka BVC?

 

Alla barnavårdscentraler har ett program, som är gemensamt för hela Sverige, för undersökningar, vaccinationer, läkarbesök etc. Första en till två månaderna tycker de flesta att det är bra att komma en gång i veckan, men antalet besök anpassas efter era behov. Ett tag kan det exempelvis rekommenderas lite tätare kontroller om bebisen inte går upp i vikt enligt sin viktkurva.

 

Allt eftersom barnet blir äldre sker besöken allt glesare. Mellan två och sex månaders ålder besöker de flesta föräldrar BVC ungefär en gång i månaden och sedan varannan månad. Därefter kallas barn till undersökning vid 18 månaders ålder, 3 år, 4 år och 5 år. Sedan börjar barnet skolan och då tar elevhälsan (skolhälsovården) över BVC:s uppgifter.

 

När får vi träffa läkaren?

 

Vid fyra veckors ålder är det dags att träffa läkaren på barnavårdscentralen. Hjärta, lungor, höfter, reflexer, utveckling med mera bedöms. Andra läkarbesöket sker vid sex månaders ålder och då tittas på barnets tillväxt och utveckling. Tredje läkarbesöket brukar ske vid 10 eller 12 månaders ålder. Även då görs en undersökning och bedömning av tillväxt och utveckling.

 

Vid 2,5 eller 3 års ålder är det dags för fjärde läkarbesöket och man tittar även då på utvecklingen, som inkluderar en språkbedömning.  Det finns dessutom alltid möjlighet till extra läkarkontroller vid behov.

 

Är läkaren på BVC barnläkare?

 

Nej, läkaren på barnavårdscentralen är oftast familje-, hus- eller distriktsläkare med erfarenhet av barn.

 

Kan vi få träffa en barnläkare?

 

På barnavårdscentralen bedöms vilka barn som är i behov av att träffa en barnläkare. Barnläkaren finns på en barnläkarmottagning eller barnklinik. Där utreds och vårdas barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar, som kräver längre tids behandling.


Faktagranskad juni 2018 av Gudmund Stintzing, barnläkare


Det här är barnhälsovården

 

En viktig målsättning med BVC-programmets utformning är att det ska bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige. Arbetet utformas utifrån den vägledning som Socialstyrelsen tog fram 2014 för barnhälsovården. Barnhälsovården ska främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  •  

  • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldra
  • Främja barns hälsa och utveckling.
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö.

Källa: Rikshandboken Barnhälsovård