Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Föräldrapenning och graviditetspenning

Man står bakom en gravid kvinna och håller henne om magen.
shadow

Alla kvinnor har rätt att ta ut föräldrapenning under graviditetens två sista månader. Den som har ett särskilt tungt eller riskfyllt jobb kan du ha rätt till så kallad graviditetspenning under samma period.
Vid svåra komplikationer eller sjukdom har du rätt till sjukpenning.

Du har rätt att ta ut föräldrapenning sextio dagar före beräknad förlossning som kvarts-, halv-, trekvarts- eller hela dagar. Du kan givetvis också ta semester i slutet av graviditeten.

Du som ska bli mamma kan sluta arbeta eller minska din arbetstid inom sex månader före den beräknade förlossningen utan att din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, sänks (SGI ligger till grund för hur stor din föräldrapenning blir när du sedan är föräldraledig).

När du besöker barnmorskemottagningen/mödravårdscentralen (MVC) får du ett intyg om graviditet. Intyget ska du skicka till Försäkringskassan, det fungerar som en anmälan om föräldrapenning. När försäkringskassan tagit emot intyget får du hem mer information om föräldrapenning.

När bör du berätta på jobbet att du är gravid?

Huvudregeln är att du ska anmäla dig till arbetsgivaren senast två månader innan du ska vara föräldraledig. Då meddelar du också hur länge du tänkt vara ledig.

På vissa arbetsplatser finns det kollektivavtal som gör att du ska anmäla tidigare eller senare. Fråga ditt fackliga ombud eller din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete medan barnet är under 18 månader. Om du och din arbetsgivare kan komma överens kan du också dela upp ledigheten och varva med perioder av arbete.

Lagen förbjuder arbetsgivare att missgynna en anställd medarbetare med hänvisning till hennes eller hans föräldraledighet.

Tunga arbeten kan ge rätt till graviditetspenning

Om du har ett fysiskt påfrestande arbete som du på grund av graviditeten inte orkar med, kan du begära att bli omplacerad till ett lättare arbete. Kan din arbetsgivare inte omplacera dig kan du söka graviditetspenning hos försäkringskassan.
Graviditetspenning kan beviljas under de två sista månaderna – från vecka 32. Även riskfyllda arbetsmiljöer, som medför att du måste stängas av från ditt arbete, kan ge dig rätt till graviditetspenning.
Graviditetspenning kallades tidigare havandeskapspenning.

De tio sista dagarna före den beräknade förlossningen har du inte längre rätt till graviditetspenning utan måste istället börja ta ut föräldraledighet eller semester.

Föräldrapenning eller sjukpenning?

Vissa svåra komplikationer i samband med graviditet är att betrakta som sjukdom. Om du blir sjuk under graviditeten och inte kan arbeta kan du ha rätt till sjukpenning. Det gäller oberoende av om sjukdomen beror på graviditeten eller inte.

Föräldrapenning kan användas vid så kallade normala graviditetsbesvär. Exempel på sådana är trötthet, sammandragningar, svullna ben eller ont i ryggen. Men tar du ut föräldraersättning före förlossningen (max 60 dagar innan) har du färre dagar att ta ut efter det att barnet kommit.

Ersättning under föräldrautbildning

Du har rätt att få föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning när du väntar barn eller just har fått barn. Båda föräldrarna kan delta samtidigt i utbildningen och få föräldrapenning för samma tid.

Faktagranskad juni 2018

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Föräldrapenning när du är hemma med bebisen

Läs mer hur föräldrapenningen fungerar när ert lilla barn väl är fött.
Bra info hittar du också hos Försäkringskassan.

Mer tips, inspiration och fakta:

Ständigt hungrig på något särskilt? Kanske är du drabbad av matnoja – picasyndrom.
Låt dig inspireras av våra läckra recept för gravida, mammadrinkar och mellanmål eller bra-att-veta om bästa gravidkosten – skrivna av dietist med särskild kunskap om barns behov.

• Följ din graviditet – vecka för vecka

• Hur mycket går man normalt upp under graviditeten?

• Resa och försäkring eller långresor och flyg under graviditet

• Ordna en babyshower

• Profylaxkurs och föräldrautbildning

Sex under graviditeten

• Tips på gravidträning

Är blödningen ett missfall, kan hög musik skada barnets hörsel, vågar jag bada bubbelpool?
Läs våra många expertsvar på andras gravid-frågor.

shadow

Föräldrautbildning

En föräldrautbildning är ett bra tillfälle att lära dig mer om hur du tar om ditt lilla barn, att ställa frågor och att träffa andra blivande föräldrar.

Läs merarrow
shadow

Kolhydrater och GI i barnets mat

För överviktiga vuxna kan en låg-kolhydratkost vara en alternativ diet. Men växande barn behöver både kolhydrater och näring till sin växande kropp.

Läs merarrow