Familjen

Vaccination under graviditet

När du är gravid gäller särskilda rekommendationer kring vaccinationer. Vissa rekommenderas och andra bör du undvika. Det kan vara klokt att kolla upp vilka vaccinationer som kan behövas inför en utlandsresa och om du som är gravid kan ta dessa eller ej. Fråga också på din mödravårdscentral eller vaccinationscentral vilka vaccin du kan ta.

Ett flertal vacciner kan ges till gravida, vissa bara i särskilda fall medan andra är direkt olämpliga på grund av risken för fosterskador och den gravida kvinnans hälsa.

Vaccin som kan ges under graviditet

  • Difteri
  • Influensa
  • Kikhosta
  • Kolera
  • Polio
  • Rabies
  • Stelkramp

Det finns malaria i många tropiska länder. Mot malaria finns det inget vaccin men förebyggande medicinering, så kallat profylax. Gravida är en riskgrupp för svår malaria och rekommenderas klorokinfosfat som profylax.

Vaccin som bör ges endast vid stor smittrisk

Vaccin som inte ska ges till gravida

Vaccin mot mässling, påssjuka eller röda hund får inte ges var för sig eller tillsammans som ett så kallat kombinationsvaccin.


Uppdaterad februari 2019

Granskad av Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Expertsvar om vaccinationer under graviditet:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring