Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Tbc - tuberkulos

shadow

I Sverige var tbc länge en fruktad folksjukdom som kunde leda till döden. Idag är sjukdomen ovanlig här i landet, och den kan behandlas med en kombination av mediciner.

I början av 1900-talet var så många som tre av fyra svenskar smittade, även om flertalet aldrig blev sjuka. Idag har vi bland de lägsta siffrorna i världen för tbc-fall, även om det skett en liten ökning till ungefär 600 nya fall varje år.
De allra flesta smittade är unga, mellan 15 och 35 år, födda och smittade utomlands. Det är sällsynt att svenska barn under 15 år får tbc.

Så sprids tbc

Tuberkulos, tbc, orsakas av en bakterie och drabbar i första hand lungorna. Smittan sprids framför allt via luften från en person som har ”öppen” tbc med långvarig hosta.
Smittspridning av tuberkulos kan ske antingen mellan vuxna eller från vuxna till barn — men inte mellan barn eller från barn till vuxna. Men tbc är inte särskilt smittsamt. För att smittas krävs att man utsätts för smittan under längre tid eller att immunförsvaret är nedsatt av någon anledning (till exempel HIV). Därför är tbc-smitta vanligast inom familjer eller institutioner. Det har förekommit smittspridning i förskolor från personal, som varit ovetande om sin sjukdom.

Symtom

Egentligen kan tuberkelbakterier angripa alla organ i kroppen, till exempel lymfkörtlarna eller hjärnhinnorna, men det är vanligast att de infekterar lungorna.

Sjukdomen har två stadier. Det första är en ”primärinfektion”, som oftast ger obetydliga symptom. Primärinfektionen kan påvisas med tuberkulintest (PPD) och lungröntgen. Hos många stannar infektionen i det här stadiet och förblir ”sovande” eller ”latent” under lång tid eller resten av livet. En sovande tbc är inte smittsam.

Den andra stadiet av tbc utvecklas lång tid — månader eller år — efter primärinfektionen. Symptomen är långvarig hosta, ont i bröstet, ibland feber, viktnedgång, nattliga svettningar, slemmiga och blodiga upphostningar.

Barn som har nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av cancer eller HIV-infektion, är mer mottagliga för smitta och utvecklar lättare det andra stadiet av tbc.

Diagnos och behandling

Det är inte alltid lätt att avgöra om ett barn smittats av tbc eftersom primärinfektionen ger obetydliga symptom. Men det är viktigt att upptäcka och behandla även en ”osynlig” tbc för att undvika sjukdom senare i livet.

Diagnosen kan i regel ställas efter en rad undersökningar med så kallat. tuberkulinprov (PPD), blodprover, bakterieodlingar och röntgen.
Behandlingen består i en kombination av två eller fler läkemedel som tas i 6-12 månader. Behandlingsterapin är således lång och krävande och biverkningar är inte ovanliga.

Vem bör vaccineras mot tbc?

Vaccin mot tbc, BCG (Bacillus Calmette-Guérin) -vaccin, ges rutinmässigt på BVC bara till barn som löper ökad risk för att utsättas för smitta. Det gäller i första hand barn till invandrare från länder där tbc fortfarande är vanligt. Barn med föräldrar eller nära anhöriga som har eller har haft tuberkulos ska också vaccineras.
Läs mer om små barn och vaccination inför utlandsresa.

Under uppdatering nov 2017

Text:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Granskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Så fungerar BCG-vaccinet mot tbc

Mot tbc räcker det med en enda spruta, som ges i överarmen då barnet är minst sex månader. Vaccineringen brukar göras på BVC, men kan ske redan på BB om barnet löper stor risk för smitta. Efter vaccination med BCG ser man ofta en rad helt normala reaktioner:

• Först en lätt rodnad kring stickstället på överarmen.

• Efter två till fyra veckor en liten förhårdnad, eventuellt lymfkörtelsvullnad.

• Ytterligare några veckor senare uppstår ibland ett vätskande sår som kan ta tid att läka. Såret ska hållas torrt, men gärna täckas med ett luftigt förband.

Barnet bör inte få andra vacciner i samma arm de första tre månaderna efter BCG-vaccinering. Om barnet är över tre år vaccinerar man aldrig utan att först kontrollera ifall det redan finns en immunitet. Då får barnet en spruta, s k tuberkulinprov (PPD), och så väntar man tre dagar, blir det en rodnad eller svullnad kring stickstället ska barnet inte vaccineras.

BCG-vaccinet ger egentligen inget absolut skydd mot tbc-smittan. Däremot förebygger det de allra farligaste tuberkulosformerna — så kallad miliartuberkulos och hjärnhinneinflammation — som främst drabbar späda och små barn.

Att man inte vaccinerar alla barn beror delvis på att vaccinet kan ge biverkningar, t ex svullna och variga lymfkörtlar. Den som har ett nedsatt immunförsvar kan också, i ovanliga fall, få en tbc-infektion som ger benröta. Antalet rapporterade biverkningar till Läkemedelsverket ligger dock på mindre än 2 fall per 1000 vaccinerade barn.

Fakta och expertsvar:

Barnvaccinationsprogrammet

”Extra” vaccinationer

Ovaccinerad, gäller barnförsäkringen?

Risker med vacciner?

Smitta vaccinerade mot vattkoppor?

Virus och bakterier, vad är skillnaden?

Känsligare efter RS-virus?

shadow

Attjoo! Så vårdar du ett barn med förkylning

En vanlig förkylning orsakas av virus, och mot det finns inga läkemedel. Men det finns knep som gör att förkylningen känns lindrigare.

Läs mer
shadow

Fluor

Små barns tänder mår bra av fluor - i lagom doser. Hur mycket fluor har ni i dricksvattnet där ni bor?

Läs mer