Familjen

Vanliga frågor om Försäkringskassan - tillfällig föräldrapenning

Familjehjälpen vägleder kunder som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa om samhällets stöd och ersättningar. Familjehjälpen är i kontakt med många föräldrar som vill få information om var de kan vända sig för att hjälpa sitt barn på bästa sätt och många frågor handlar om vilket stöd de kan få från exempelvis skolan, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Vi vet att det många gånger kan vara svårt att veta vilket stöd man har rätt till. För att underlätta för dig har vi därför sammanställt svar på vanliga frågor som Familjehjälpen hanterar i mötet med våra kunder.

Vanliga frågor om tillfällig föräldrapenning

Vad är tillfällig föräldrapenning?

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas för tillfällig föräldrapenning. Du kan vabba hela eller delar av dagen. Det finns flera olika varianter av tillfällig föräldrapenning. Den vanligaste formen av tillfällig föräldrapenning gäller fram till dess att barnet fyller 12 år. Du kan vabba max 120 dagar per år med undantag för om ditt barn är allvarligt sjukt, då har du obegränsat med dagar.

Observera att om du får omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om du har omvårdnadsbidraget för samma behov av tillsyn och vård.

Hur ansöker jag om tillfällig föräldrapenning?

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka till Försäkringskassan om ersättning för de dagar du vabbat.

Observera att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Måste jag skicka in intyg på att barnet varit sjukt?

Ja, om barnet är sjukt 8 dagar eller längre krävs ett läkarintyg. Under perioden 19 mars-31 oktober 2020 har kravet på läkarintyg varit borttaget. Det innebär att:

  • För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.
  • Om barnet blir friskt innan 1 november 2020 behövs inget läkarintyg.
  • Om barnet är fortsatt sjukt efter 1 november behövs läkarintyg från dag 8.

Observera att Försäkringskassan följer utvecklingen av Covid-19 i samhället och reglerna kan komma att ändras igen.

Om barnet är 12 år eller äldre

Mitt barn har fyllt 12 år, kan jag söka tillfällig föräldrapenning?

Ja, det kan du göra om du uppfyller kriterierna för ersättning. Man kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om barnet behöver mer hjälp än vad som är vanligt i den åldern. Det kan till exempel vara:

- när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras

- när ett annars friskt barn blir svårt sjukt och inte klarar sig själv

- om man behöver följa med barnet på ett läkarbesök

För att få föräldrapenning för barn över 12 år krävs ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. Om det gäller ett läkarbesök räcker det att läkaren på läkarvårdskvittot skriver att det var nödvändigt att man som förälder följde med.

Har barnet en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan Försäkringskassan i förväg besluta att det ska omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen och då gäller samma regler som för barn under 12 år.

Mitt barn har fyllt 16 år, kan jag vabba då?

Efter 16 år kan du endast vabba om barnet omfattas av LSS eller är allvarligt sjukt.

Mitt barn har fyllt 16 år och omfattas av LSS, vad gäller?

Du kan få ersättning om du behöver avstå arbete ända till dess att barnet är 21 år om barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom. Om ditt barn går i särskolans gymnasium, eller är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få ersättning för vab ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år.

Vid allvarlig sjukdom

Vad gäller om barnet är allvarligt sjukt?

Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn kan användas för barn som är allvarligt sjuka och det är stor fara för barnets liv eller barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Ersättningen gäller för barn som ännu inte fyllt 18 år och innebär ett obegränsat antal dagar där båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid. Ett läkarutlåtande som innehåller diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling krävs och skickas in till Försäkringskassan.

Läs mer om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida.

Kontaktdagar

Vad är kontaktdagar?

Kontaktdagar kan användas för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Det gäller enbart för dig som har ett barn som är under 16 år och omfattas av LSS. Du kan använda dem för att exempelvis delta i föräldrautbildning eller besöka barnets förskola eller skola. Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid. Det handlar om 10 dagar per barn och år och ersätts på samma sätt som övrig tillfällig föräldrapenning.

Läs mer om kontaktdagar på Försäkringskassans hemsida.

Uppdaterad oktober 2020 av:

Familjehjälpen, Trygg-Hansa

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Det kan till exempel handla om ersättningar vid sjukdom, att man inte kan arbeta längre eller att barnen är sjuka.

För att få mer information eller hjälp i ett specifikt ärende kan du vända sig till Försäkringskassans kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

Vilka ersättningar finns?

Det beror på vilket skeende man är i livet. Då Familjehjälpen arbetar med utgångspunkt i barnet kommer vi här att fokusera på de ersättningarna som är mest aktuella då. Nedan hittar du information om en av de vanligaste ersättningarna som Familjehjälpen vägleder kring; nämligen omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och tillfällig föräldrapenning.

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att de omprövar beslutet. Då får du sammanställa dina synpunkter skriftligt och kan även tillföra exempelvis nya intyg. Begäran om omprövning ska inkomma till Försäkringskassan inom 2 månader från den dag du tagit del av beslutet. Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende och tittar på dina synpunkter, eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om du är fortsatt missnöjd efter att Försäkringskassan omprövat ärendet så kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring