Familjen

Tredje trimestern

Tredje trimestern börjar vecka 28 fram till barnets födelse.