Familjen

Syskon med diabetes

Fråga:

Vi väntar barn och har ett äldre barn med diabetes. Kan jag ta en gravidförsäkring? Påverkas den av att syskonet har diabetes? Får man någon ersättning ifall det nya barnet skulle utveckla sjukdomen längre fram?

Svar:

Ett syskons sjukdomar påverkar inte på något sätt möjligheten att teckna försäkring för ditt nya barn. Det gäller både gravidförsäkring och barnförsäkring. Om ditt nya barn också skulle få diabetes ger Trygg-Hansas barnförsäkring ett bra ekonomiskt stöd.

  • Diabetes är den vanligaste orsaken till att vi betalar ut invaliditetsersättning från våra barnförsäkringar.
  • Från Försäkringskassan får ni något som kallas för vårdbidrag, vilket kan gälla under flera år (beror på barnets ålder). Under samma tid har man också rätt till en månadsersättning från barnförsäkringen.
  • Sjukdomen diabetes bedöms vanligtvis till 15 % medicinsk invaliditet och det innebär att 15 % av försäkringsbeloppet betalas ut.

Gravidfakta, tips och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring